I en granskningsrapport från november riktar kommunen kritik mot företaget Förenade cares äldreboende Trollängen. Det handlar om områdena måltider och måltidsmiljö, aktiviteter och utevistelse samt den sociala dokumentationen.

– Vi är positiva till att kommunen följer upp verksamheten och den rapport och återkoppling som följt, säger Trollängens verksamhetschef Elin Blomdahl.

På Trollängen levereras mat från Dafgårds en gång i veckan som sen värms upp på plats. En del av maten lagas av personalen på respektive boendegrupp, och personalen ska även baka eget kaffebröd.

Men vilken matupplevelse man får beror mycket på vilka som jobbar och vilken avdelning man bor på, visar granskningen. På några av boendeenheterna bakar man mycket och personal sitter med och pratar med de boende, men det görs inte på alla våningsplan.

På boendeenheterna där personer med demenssjukdom bor ska personalen alltid sitta med och äta. Men det görs olika beroende på vilka som arbetar.

Vill ha mer att göra

Flera av de boende önskar även att få komma ut mycket mer än vad de får i dag, samt en större variation av aktiviteter som till exempel balansträning och pubkväll.

Enligt Elin Blomdahl är bristerna i Trollängen identifierade redan innan granskningen genomfördes.

– De områden som framkommit i rapporten är utvecklings- och förbättringsområden som det sedan innan finns ett pågående förbättringsarbete kring.

Trollängen har upprättat en ny handlingsplan som kommunen fått ta del av. Där finns bland annat utbildningsinsatser inom mat och måltid, bemötande, värdegrund och dokumentation, samt åtgärder inom den lokala organisationen, rutiner och arbetssätt.

Ett steg i att möta de boendes önskemål och behov av aktivitet har varit att tillsätta ytterligare en "leva-livet-inspiratör". 

– Verksamheten har tillsammans med kommunen en långt gången dialog gällande inomhusmiljö på Trollängen och under början av 2023 hoppas vi att flera åtgärder i inomhusmiljön är utförda, säger Elin Blomdahl.

Åtgärder till följd av granskningen ska återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 27 mars 2023.