Det var i december 2018 som de två männen i 35-årsåldern, från Belgien respektive Storbritannien, bröt sig in på militärbasen på Muskö för att sedan fota och filma platsen. De upptäcktes av en skyddsvakt och började snabbt springa ifrån honom. De kunde sedan gripas efter att skyddsvakten avfyrat varningsskott.

Männen hade varit inne på basen vid två tillfällen och tagit 240 foton och filmklipp. Eftersom Musköbasen är ett skyddsobjekt med tillträdesförbud och foto/avbildningsförbud åtalades de båda männen för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, obehörigt tillträde till skyddsobjekt och olovlig avbildning av skyddsobjekt. Nu har domen kommit.

Södertörns tingsrätt dömer de båda männen på alla tre punkter till fängelse i ett år och fyra månader.

Sysslade med "urban exploration"

Männen uppger i förhör att de träffades i Tyskland och blev vänner över deras gemensamma intresse för "urban exploration". Det innebär att man utforskar stängda eller övergivna miljöer. De valde då att gemensamt besöka Musköbasen som de påstår att de trodde var en nedlagd ubåtsbas.

Båda två erkänner att de tagit sig in på basen vid två tillfällen, genom att klättra över två stängsel, och fotograferat samt filmat. Men de har hela tiden nekat till brott då de inte visste att militärbasen var ett skyddsobjekt och insåg inte att den fortfarande var militärt aktiv. De menar även att de tänkt titta på materialet i mindre sällskap av vänner med samma intresse.

Innan det första intrånget säger en av männen i ett filmklipp bland annat att de ska åka till en bas som "kanske eller kanske inte kryllar av soldater". I ett annat klipp frågar sig en av dem ”vad håller vi på med... en aktiv jävla ubåtsbas”. Den typen av uttalanden är enligt tingsrätten bevis för att männen visste vad de gjorde.

Men för rikets säkerhet

Åklagaren yrkade att materialet som männen inskaffade "rör förhållanden av hemlig natur om försvarsverk, vapen, förråd och aktiviteter på Musköbasen, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet".

Efter förhör med berörda från Försvarsmakten, som lägger vikt på den stora mängden material, instämmer tingsrätten i åklagaren bedömning och dömer männen till fängelse. Men det finns inget som tyder på att männen hade avsikt att gå främmande makt tillhanda med materialet.

Straffvärdet uppgår till ett år och sex månader, men på grund av förlupen tid sedan brottet begicks (november-december 2018) och sedan åtalet kom (februari 2020) kortas straffet med två månader.