HETT. För höga temperaturer inne på Södersjukhuset har gjort att operationer tvingas skjutas upp. Foto: Oskar Kullander

Larmet inifrån Sös: För varmt för att kunna operera

Sommarhettan har gjort att temperaturerna har slagit i taket inne på Södersjukhuset. Det här gör att planerade operationer tvingas ställas in.

  • Publicerad 14:30, 23 jun 2021

Sommarhettan som vilat över Stockholm de senaste dagarna har inte bara gjort att hemmaarbetare svettats framför sina fläktar. På Södersjukhuset har temperaturen medfört att operationer tvingats ställas in. När det är för varmt och fuktigt i salarna kan man inte säkerställa steriliteten.

– Det är helt enkelt för varmt i operationssalarna. Vi hade 28 grader och en väldigt hög luftfuktighet. Därför har vi tvingat skjuta upp operationer, säger en anställd på Sös som vill vara anonym.

Svettigt på Södersjukhuset efter militärkuppen i Myanmar

Det här är inte första gången Södersjukhuset har problem med ventilationen. I november förra året tvingades sjukhuset stänga 7 av sina totalt 24 operationssalar efter att det framkommit att ventilationen var för dålig och partikelhalterna i salarna var för höga, något som bedömdes kunna påverka patientsäkerheten vid operationer.

Personalen har fått resorb

Även då tvingades man skjuta upp planerade operationer. Enligt den anställda handlar det nu om att det inte finns tillräckligt med bra luftavfuktare i de nya avdelningarna.

– Man har helt enkelt snålat in på det. Det är ju svårt att beta av vårdköerna om operationssalarna är så varma att det inte går att arbeta. Det är väldigt varmt. Men sjukhuset har köpt in vätskeersättning till oss i personalen, säger personen.

Stora delar av operationsverksamheten på Södersjukhuset flyttade hösten 2019 in i nya byggnader. Kostnaden för investeringen har tidigare uppskattats till 4,5 miljarder kronor, enligt fastighetsägaren Locum.

Flytt av postcovid-mottagning granskas av Ivo

Mitt i har sökt Södersjukhuset, som ska återkomma med en kommentar.