På egen risk. Pulka är det stora nöjet för många barn när snön äntligen kommer. Foto: Mostphotos

Lappar om olämpliga pulkabackar sattes upp

Lappar om att "platsen inte är lämplig för pulkaåkning" har fått människor att höja på ögonbrynen. "Det är förstås inget förbud. Vi vill betona att man åker på egen risk", säger Linda Palo vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

  • Publicerad 06:40, 23 feb 2021

Häromveckan sattes lappar upp vid Sannadalsparken i Gröndal och ovanför idrottsplatsen i Aspuddsparken.

"Platsen är inte lämplig för pulkaåkning. Backen är en naturslänt som inte är anpassad för pulkaåkning", löd texten.

Vid Aspuddsparken revs den snabbt ner och i lokala Facebookgrupper har människor ifrågasatt pekpinnen från stadsdelsförvaltningen.

– Vi satte upp lapparna sedan det hänt olyckor i de har backarna. I Gröndal bröt en flicka armen när hon åkte in i ett lekredskap vid lekplatsen. I Aspudden har barn åkt in i staketet så att det gått sönder, säger Linda Palo, chef för samhällsplanering och internservice vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Krav på skydd

Efter olyckan i Gröndal kom mejl till stadsdelsförvaltningen om att lekredskapen borde plockas bort så att pulkabacken blev säker. Det kom även propåer om att förvaltningen borde sätta upp skydd vid staketet vid backen i Aspudden.

– Vi har förklarat att vi inte kan ta bort lekredskap eller sätta upp skydd vid alla backar där barn åker pulka, det skulle ju bli väldigt många. Vi har våra iordningsställda pulkabackar där vi sätter upp skydd, säger Linda Palo.

Inget förbud

På lapparna listas de backarna. Det finns i parkleken Lugnet, parkleken Vippan, Johannisdalsparken, Himlabacken, parken Solbrännan, parkleken Kristallen och backen i Älvsjöskogen (vid entrén från Klubbvägen).

Linda Palo betonar att lapparna inte innebär att det är förbjudet att åka pulka.

– Det är förstås inget förbud. Vi vill betona att man åker på egen risk, säger hon.