Pilot. Polis, socialtjänst och kriminalvård har samarbetat kring individer som kan begå eller utsättas för dödligt våld i Järva. Nu ska arbetssättet spridas till flera stadsdelar. Foto: Arkivfoto: Anna Wettergård

L-topp: Gängens brott lika allvarliga som terrornätverkens

Precis som vid terrorbrott kan det krävas att lagen om sekretess lättas så att socialtjänsten och polisen får dela mer infromation med varandra om gängkriminella ungdomar. Det menar socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

  • Publicerad 18:27, 12 okt 2020

Under ett år har staden, polisen och Kriminalvården arbetat tätt tillsammans för att förhindra att personer i kriminella nätverk i Järva begår nya våldsbrott eller själva blir offer för det dödliga våldet.

Arbetssättet ska nu bli permanent och kan spridas till fler stadsdelar där gängkriminella verkar. I korthet bygger det på att parterna har delat så mycket information som möjligt om de utpekade killarna i 15–25-årsåldern för att förebygga brott.

Bättre samarbete ska förebygga kriminalitet

Senaste månaden har ett 40-tal individer ingått i arbetet, som utgår från polisens kartläggning av de kriminella gängen.

Som ett exempel på det vässade samarbetet beskriver Stephan Kiernan, projektansvarig hos polisen, hur arbetet efter en skjutning vid årsskiftet gick till:

– Det är en ung kille som skjuts. Dels har han ett äldre syskon med vapen som polisen låser in och griper för vapenbrott. Han har också ett yngre syskon som vi skriver en orosanmälan om och där socialtjänsten aktivt arbetar med familjen för att stötta honom och få bort honom. I såna här fall har vi blivit ännu snabbare och mer precisa, säger Stephan Kiernan.

Kan förbereda sig vid frivgivningar

Arbetssättet kan låta självklart men här har det funnits problem, till exempel med de orosanmälningar polisen skriver till socialtjänsten när någon under 18 år kan fara illa. Trots att tydliga och konkreta anmälningar kan vara avgörande för om socialtjänsten ska kunna tvångsomhänderta ett barn har anmälningarna ofta varit för vaga. Här har nivån höjts, menar staden och polisen.

Helt nytt är också att kriminalvården är med i samverkan. Det har gett staden viktig information om personer som sitter häktade eller i fängelse som snart ska släppas ut, enligt socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

– När de väl är ute så har vi trycket från umgänget och alla problem de ställs inför på plats. Nu har vi kunnat samarbeta om de här personerna och göra en vettig planering innan de kommer ut, säger han.

Lätta på sekretss

En annan nyckel är att jurister varit med när information om individerna har utbytts för att så mycket som möjligt ska kunna delas utan att det begås sekretessbrott. Här finns annars en risk att både polisen och socialtjänsten blir för försiktiga, menar Jan Jönsson (L).

Men det kan också krävas en minskning av sekretessen mellan polisen och socialtjänstens för 15–20-åringar som är involverade i gängkriminaliteten, anser socialborgarrådet. En sån lagändring har gjorts för utredningar av terrorbrott.

– När det handlar om så otroligt grovt våld och där det kan vara fråga om liv och död, tror jag att man skulle behöva undersöka om man i de fallen kan minska sekretessen. Jag skulle säga att den brottslighet vi ser nu kan vara på samma nivå som ett terrornätverk skulle kunna genomföra, säger han.

Stephan Kiernan Foto: Mikael Andersson

Projekt i Järva blir permanent och sprids

Under ett år har polisen, staden och kriminalvården arbetet tillsammans med fokus på det dödliga våldet i Järva för att förhindra fler dödsskjutningar.

Pilotprojektet, kallat Trefas, har fokuserat på kända riskindivider i åldrarna 15-25 år.

Personerna är välkända både av socialtjänsten och polisen. I de flesta fall är de också tidigare dömda och har suttit på Kriminalvårdens häkten och anstalter.

Den nya samverkan ska nu bli ett permanent arbetssätt och ska kunna spridas till andra stadsdelar, till exempel till Skärholmen.

Visa merVisa mindre