BEHOV. I dag riktar sig lekplatsen i Kräpplaparken främst till mindre barn. I framtiden ska lekutbudet breddas. Foto: Huddinge kommun

Kräpplaparken ska bli en grön mötesplats

Nu ska Kräpplaparken i Stuvsta rustas upp och få konstgräsplan, bättre lekutrustning och belysning. Kommunens vision är att det ska bli en grön mötesplats för både barn och vuxna i Stuvsta.

  • Publicerad 15:15, 28 sep 2021

Kräpplaparken ligger utmed järnvägsspåren i Stuvsta, nära pendeltågsstationen och Kräpplaskolan. Den är välanvänd och utpekad som en viktig park i Huddinges översiktsplan – och den är i stort behov av upprustning.

Flera medborgarförslag kring parken har lämnats in till kommunen genom åren. Det har exempelvis funnits önskemål om att bygga om grusplanen till tennisbanor och att anlägga en hundrastgård.

Kommunens svar har varit att en upprustning av parken ska ske de närmaste åren.

Förra hösten hölls en medborgardialog där allmänheten och elever från Kräpplaskolan fick komma med förslag och synpunkter på vad de ville ha i parken.

Parkour och parksoffor

Nu har det tagits fram ett förslag på hur parken ska rustas upp. Parkens nuvarande uppdelning i tre avdelningar förstärks: Lekplatsen, de öppna gräsytorna och sportaktiviteterna.

Lekplatsen kommer att göras om så att den även passar lite äldre barn. Det blir en större klätterställning med rutschkana. Det blir även gungor, kryplek och gungbräda för mindre barn. En naturdel kommer att inbjuda mer fri lek.

Parksoffor och bänkbord placeras på olika platser i parken. Det blir cykelparkeringar vid parkens entréer. Belysningen i parken rustas upp för att öka tryggheten kvällstid.

Grusplanen som finns i dag kommer att bli mindre i storlek för att skapa bättre kontakt med resten av parken och locka till fler aktiviteter än bollspel. Bollplanen får konstgräs för att kunna användas både på våren och hösten. Här föreslås även bordtennisbord, klätterblocks, pumptrack och parkour.

Upprustningen beräknas kosta 19 miljoner kronor. Enligt tidsplanen handlas entreprenaden upp hösten 2021 och färdigställs 2022.

Förslaget till genomförandebeslut var uppe på kommunstyrelsen i onsdags.