Konstgjort rev kan byggas i Riddarfjärden

Klarare och renare vatten med hjälp av fler rovfiskar. Nu har staden planer på att bygga ett konstgjort rev i Riddarfjärden.

  • Publicerad 15:06, 9 okt 2020

Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan är problem i många vatten runt om i Stockholm, därför har olika åtgärdspaket tagits fram för att få bukt med problemen. 

Nu håller miljöförvaltningen på att fila på ett program för Riddarfjärden och Ulvsundasjön. Staden skissar på ett helt nytt grepp – ett konstgjort rev. 

Akut läge för Riddarfjärden – så ska vattenlivet räddas

Målet är att få mer rovfiskar i Riddarfjärden vilket i slutändan ska ge både klarare vatten och mer växtlighet på botten, tack vare att de reglerar beståndet av plankton- och bottendjursätande fiskar, enligt miljöförvaltningen. 

– Sötvattenfiskar som abborre och gädda leker på grunda vatten som blir varma snabbt på våren. Men många naturliga grundområden är borta i och med att vi har fyllt ut dessa och byggt stad. Så vi behöver se vad vi kan göra för att främja fisklek, då är artificiella rev en åtgärd, säger Juha Salonsaari, enhetschef på vattenmiljöenheten.

Arbetet kan ses som en vidareutveckling på det mångåriga projektet staden har haft tillsammans med sportfiskarna där man sänkt ner julgranar i Riddarfjärden, så kallade risvasar. 

– Precis. Även om de ligger i några år så är det bara en konstgjord andning för våra vatten. Vi behöver få till något mer långsiktigt. 

Positiv. Joachim Piguet har gått längs Riddarfjärden många gånger, han tycker att idén med ett konstgjort rev är bra och häftig. Foto: Pekka Pääkkö

REV? Här kan Stockholm få ett konstgjort rev för att få in fler rovfiskar, som gädda, i Riddarfjärden. Foto: Google maps/Illustration: Mitt i

Juha Salonsaari. Foto: Privat

Revet, på cirka 9 000 kvadratmeter, är tänkt att placeras vid ”Svanviken”, vid Norr Mälarstrand och Rålambshovsparken. Större stenbumlingar placeras ut för att skärma av området, sedan fylls det upp innanför till ett djup på 0,7-2 meter. 

Revet ska även fungera som ett skär där fåglar kan häcka. Däremot har planer på ett gångstråk längs revets ytterkant slopats eftersom det bedöms störa både fisk- och fågellivet. 1,5-4 miljoner kronor bedöms det kosta, beroende på om massor från andra arbeten inom staden kan användas eller inte. 

– Vi behöver göra något som är hållbart och av naturmaterial. Det kan bli en kombination av olika material, större sten för själva revstrukturen och sedan jord och sediment för att vattenväxter ska trivas i det grunda området. 

Ett definitivt beslut om åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden väntas tas i slutet av nästa år. Där ska även åtgärder mot miljögifter och övergödning finnas med. 

Men revet, samt en våtmark i Fredhäll, är prioriterad i topp när det gäller åtgärder mot fysisk påverkan. Enligt Juha Salonsaari är Riddarfjärden ”mycket intressant då det i dagsläget nästan helt saknas naturliga grundområden.” 

– Såna här åtgärder blir många gånger kostsamma, men man kan säga att de åtgärder som är positiva för fiskfaunan är prioriterade att genomföra då fiskarna är mycket viktiga för ekosystemet i sin helhet, säger han. 

Åtgärder som utreds

Rev i Riddarfjärden. 9 000 kvadratmeter vid Norr Mälarstrand/Rålambshovsparken ska skapa grundområde för fisklek. Kostnad: 1,5-4 miljoner kronor. Prioritet 1 enligt underlaget. 

Våtmark i Fredhäll. En vik i Fredhällsparken vidgas genom bortschaktning av massor, en gångväg tas bort och ersätts med en bro över den planerade viken. Kostnad: 300 000 kronor. Prioritet 1 enligt underlaget. 

Även fler risvasar vid Norr Mälarstrand och Hornsbergs strand samt nya grundområden i Barnhusviken finns med i utredningen, men har klassats som prioritet 2. 

I programmet ska även åtgärder för övergödning och miljögifter finnas med.  

Visa merVisa mindre