Projektet Kolkajen går ut på att bygga runt 1 300 bostäder på vad som i dag bland annat utgörs av parkeringar, Stockholm Exergis värmepump och Norra Djurgårdsstadens logistikcentrum.

Och en hel del vatten.

Runt hälften av ytan var tänkt att byggas upp som en konstgjord ö på ett påldäck i Värtan. Förslaget fick stor uppmärksamhet och nominerades till Sveriges arkitekters planpris 2017.

Nu står det dock klart att Stockholms stad får backa på den punkten.

Nya utredningar visar nämligen att en konstruktion på ett påldäck inte bara skulle bli dyrt och komplicerat att underhålla och förvalta, det skulle också innebära en allt för stor klimatbelastning.

– Det skulle gå åt väldigt mycket betong, säger Stefan Modig vid stadsbyggnadskontoret.

I stället tittar man nu på en lösning där man utöka landytan med sprängmassor från tunnelbanan och Norviks hamn. Det innebär att den nuvarande kajkanten flyttas 60-100 meter ut i vattnet (se karta).

Man kan dock inte gå lika långt ut i vattnet som i det ursprungliga förslaget.

– De geotekniska undersökningarna har visat att botten har för dålig bärighet, säger Stefan Modig.

Även med den lösningen är grundläggningen komplicerad och tidskrävande och byggstart beräknas inte kunna ske förrän 2029. För att kunna börja tidigare med de delar som inte ska byggas i kajområdet delar staden upp projektet i två detaljplaner.

Det innebär att de cirka 250 bostäderna i Terasskvarteren mellan Bobergsgatan och Gasverksvägen kan börja byggas vid årsskiftet 2023-2024.

Det totala exploaterade ytan i de två detaljplanerna Kolkajen och Terasskvarteren beräknas bli den samma som i det ursprungliga förslaget.

Förutom bostäder planeras det för två förskolor och 11 000 kvadratmeter handel och centrum.