Det blir ingen kommunal julbelysning i träd utöver delar av Stationsvägen under julhelgen. Dessutom kommer elljusspåren att släckas en och en halv timme tidigare, klockan 22.30. Det beslutade kommunens tekniska nämnd förra veckan, 8 november.

”Samhället står idag inför nödvändiga åtgärder för att energieffektivisera, och där bör även kommunen bidra” skriver kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Kan ta slut

Bakgrunden är den senaste tidens elbrist som driver upp priserna och i värsta fall kan leda till att elen inte kommer räcka till vissa timmar i vinter.

Förutom en del julbelysning kommer även effektbelysning att släckas ned i Österåker– om den inte har trygghets- eller trafiksäkerhetshöjande funktion, skriver kommunen. Som exempel nämns ljus och musik vid fontänen på Storängstorget i Åkersberga.

Däremot har kommunen, efter att ha utrett saken, kommit fram till att uppvärmningen av torget blir kvar, eftersom den sköts av fjärrvärme, minskar halkolyckor och torget då inte behöver snöröjas.

Vaxholm byter till LED-lampor

Sedan tidigare sparar kommunen även el genom att all gatubelysning numera tänds en halvtimme senare och släcks en halvtimme tidigare. Kommunens bedömning är att åtgärderna inte ska påverka säkerhet och trygghet.

I Vaxholm meddelar kommunen att julbelysning kommer att sättas upp lagom till första advent, 27 november. Det blir då LED-lampor som drar upp till 80 procent mindre el än annan elbelysning. Det pågår också ett byte av gatubelysningen i Vaxholm till LED-lampor och för att spara ytterligare ser kommunen även över elförbrukningen i alla sina lokaler.