BYGGARBETSPLATS? Ombyggnationen av Sturekvarteren har till slut blivit godkända. Foto: Linda Gren

KLART: Nya Sturekvarteret får byggas

Omvandlingen av kvarteren runt Stureplan kan genomföras, rapporterar Fastighetsvärlden.

  • Publicerad 11:32, 11 maj 2022

Det har varit många turer kring framtiden för Stureplan.

Vi backar bandet till 2020. Då klubbade kommunfullmäktige fastighetsägarna ADIA och Vasakronans planer för en del av Sturekvarteret vid Stureplan.

Beslutet överklagades och bland annat försökte initiativet Stoppa Stureplanerna genom många kampanjer göra allt i sin makt för att förhindra att ” Sturekvarteret förvandlas till en byggarbetsplats under 10 års tid.”

Krogstriden om nya Stureplan – två imperier på varsin sida

Ärendet hamnade till slut hos mark- och miljööverdomstolen. Och nu står det klart att domstolen avslår överklagan.

"Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena […] och fastställer i sin helhet kommunfullmäktige i Stockholms kommuns beslut den 27 januari 2020", står det i domen som fastställdes den 9 maj 2022, rapporterar Fastighetsvärlden.

Efter åtta år har slutligen ombyggnadsplanerna fått grönt ljus och vunnit laga kraft.

– Tanken är att lättrivningen går igång under tidig sommar. Målsättningen är att ha den södra delen klar hösten 2026 med nya Sturegallerian, säger Andreas Philipson, grundare TAM Group och ansvarig för Stureprojektet, till Fastighetsvärlden.

Förenade Arabemiraten kan köpa in sig i Stockholmsvården

Ärendet i korthet

2015: Fastighetsägaren Abu Dhabi Investment Authority – ADIA – presenterar sina planer, som i korthet handlar om att renovera och bygga nytt i Sturegallerian-kvarteret, samt bygga på en extra våning ovanpå själva gallerian.

Intiativet "Stoppa Stureplanerna" kampanjar mot planerna. Till slut stoppas ombyggnationen och protestlistor med 8 000 namnunderskrifter lämnas in.

2019: Ett omarbetat förslag av byggplanerna presenteras.

2020: Det nya förslaget klubbas igenom av kommunfullmäktige. Men staden får snabbt in sex överklaganden av detaljplanen och ärendet hamnar hos mark- och miljödomstolen.

2021: Mark- och miljödomstolen går på stadens linje. Men det beslutet överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som ger prövningstillstånd, vilket innebär att ärendet kommer att prövas i domstol på nytt.

9 maj 2022: Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena. Stureplanerna får grönt ljus.

Visa merVisa mindre