På rull. Cyklister får nu rätt att köra på utpekade vägar och stigar i stadens naturreservat. Foto: Sacharias Källdén

Kartspecial: Här släpps cyklisterna in i naturreservaten

Nu ska det vara slutbråkat i Stockholms skogar när cyklister, som idag är portade från den skyddade naturen, får rätt att rulla in på utvalda stigar i naturreservaten.

  • Publicerad 11:35, 17 aug 2021

Redan idag är det många som cyklar i Stockholms reservat, trots att det på de allra flesta vägar och stigar inte är tillåtet.

Nu ändrar staden på reglerna och släpper in cyklarna i stadens alla reservat – men bara på utpekade sträckor.

Ska förhindra gräl

Genom att göra det tydligt vilka sträckor som cyklisterna får åka på hoppas trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att onödiga bråk mellan gående och cyklande om vem som har rätt att röra sig i reservaten kan undvikas.

Nya skyltar vid reservatens entréer med kartor ska visa var cykling är tillåtet. Det ska också sättas upp skyltar som påminner cyklisterna om hur de ska bete sig när de kör i skogarna.

– I dag blir det konflikter när man inte känner till vad som gäller. Jag tror att det är få som cyklat i reservaten som har vetat om förbudet. Nu blir det klart och tydligt var de får cykla och vi slipper den här osäkerheten, säger Daniel Helldén.

Här är stigarna där du får cykla

Stockholms stad ska tillåta cykling i naturreservaten Flaten, Grimsta, Hagsätra, Hansta, Judarskogen, Kyrksjölöten, Nacka, Rågsved, Sätraskogen, Älvsjöskogen, Årstaskogen och Årsta holmar samt kulturreservatet Igelbäcken.

Ökat slitage under pandemin

Under pandemin, när besökstrycket i naturreservat har stigit, har också slitaget på naturen ökat.

Så gick det när stockholmarna blev skogsmullar

Med den nya skyltningen på plats hoppas staden styra bort cyklingen från stigar i mer känsliga delar av reservaten som behöver skyddas.

– En oreglerad cykling, som vi har här och var, sliter på naturreservaten. Nu vill vi minska slitaget på den känsliga naturen men också ge cyklisterna en upplevelse. I Nackareservatet vet vi till exempel att det är mycket cykling ut i terrängen. Där kommer vi att tillåta stigcykling på en del platser där det är hållbart, säger Daniel Helldén.

På kartorna i bildspelet är stråken där du får cykla

Där cykeltrafik kommer att tillåtas är markerat med blått.

Trafikkontoret har ännu inte färdigställt kartan över Nackareservatet varför denna inte finns med.

Ett beslut om regeländringen tas av trafiknämnden den 26 augusti.

Visa merVisa mindre