KVACK. Kanadagäss har tagit över Möllebadet. Men eftersom badsäsongen snart är över har kommunen inga planer på att göra sig av med dem just nu. Foto: Leif Hildebrand

Kanadagässen har invaderat Möllebadet

Det är ytterst få som fortfarande tar sig ett utomhusdopp när sommartemperaturerna är som bortblåsta. Men för de få som ändå gör det kan det bli svårt – åtminstone på Mölle. Där har nämligen kanadagässen tagit över både strand och brygga.

  • Publicerad 05:06, 5 sep 2021

Förekomsten av kanadagäss vid badplatser är inget nytt fenomen, inte heller för Salem.

– Det är något som förekommer från år till år. De flesta sommarperioderna blir frågan mer eller mindre aktuell beroende på i vilken omfattning de brer ut sig, säger Douglas Lindström, bygg- och miljöchef på Salems kommun.

Nu är badsäsongen i stort sett över, så risken för att gässen ska orsaka problem eller skada är mycket liten, menar Lindström. Men hade gässen fått för sig att häcka vid Mölle lite tidigare hade det kunnat skapa en del obehag, och eventuellt en del konflikter.

– Även om de egentligen inte är farliga kan det ju vara otrevliga att ha att göra med om man har små barn. Även om gässen har ungar så är de självklart med beskyddande och kan vara farliga av den anledningen, säger han.

Skjuter inte av

Det är kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för själva badplatsen. Om de upplever att de inte kan leverera en trygg och säker miljö för badgästerna så har de möjlighet att tillkalla en kommunjägare genom bygg- och miljöenheten.

Men det är inte aktuellt just nu, menar Douglas Lindström.

– Vi har inte fått in några klagomål från allmänheten om gässen. Men om vi skulle få det så måste vi agera på det och tillsammans med kommunskytten avgöra vilka åtgärder som vi kan vidta, säger han.

Och det finns andra åtgärder att ta till handa innan det kan bli aktuellt med att skjuta av dem.

– Man kan sätta upp låga nät vid vattenbrynet för att förhindra att gässen tar sig upp på land. Man kan också skjuta skrämselskott, men då kommer de ofta tillbaka vid ett senare tillfälle. Men är det ett återkommande problem så kan det bli att vi skjuter av gässen, men det beslutet tar kommunjägaren, säger Douglas Lindström.