– Det var verkligen inte önskvärt. Bygget blir försenat, men projektet som helhet har man sagt kommer inte att försenas, säger Tina Runhem (M), ordförande för Vaxholms kommunstyrelse.

Tina Runhem (M), kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm.

Tina Runhem (M), kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm.

Stefan Källstigen

Förra veckan (10/1) beslutade kommunstyrelsen att avbryta upphandlingen av huvudentreprenaden för Vaxholms kajrenovering. Det är andra gången det sker, och precis som förra gången beror det på för få anbud, uppger kommunen.

”Anledningen är att det endast kom in ett anbud och att det var betydligt dyrare än budgeterat” skriver kommunen på sin hemsida om det senaste beslutet.

Ska lyssna på marknaden

Kommunen ska nu ta fram ett förslag på hur en ny upphandling ska se ut.

”Genom att lyssna in marknadens synpunkter på utformningen av upphandlingen är förhoppningen att få in fler och bättre anbud”.

Förra gången upphandlingen av avbröts var i början av september förra året. Då hade kommunen bara fått in ett komplett anbud samt ytterligare några som inte var kompletta.

Invigning 2026

Bristande konkurrens är giltigt skäl för att avbryta en upphandling, uppgav kommunen då, inte minst viktigt eftersom det rör sig om stora värden – hela renoveringen beräknas kosta flera hundra miljoner.

Den försenade upphandlingen gör att byggstarten på kajen flyttas till tidigast hösten 2023. Trots det beräknas ändå tidsplanen kunna hålla så att arbetet kan bli klart för invigning under 2026. Anledningen är att kommunen redan från början lade till ett extra år i planeringen.

– Men nu finns inte så mycket extra tid kvar, säger Tina Runhem.

I mars är det tänkt att kommunen ska kunna påbörja den nya upphandlingen av kajprojektet.

https://www.mitti.se/nyheter/kajrenovering-upphandlas-pa-nytt-6.27.39308.62a90542c4