Tidigare har byggstarten redan försenats ett par gånger. Först var den tänkt att ske redan i september 2022.

Det ändrades sedan till februari-mars 2023 och sedan till september 2023, vilket nu alltså förvandlats till november/december 2023 – ”eventuellt ännu senare” – enligt Vaxholms stad.

Anledningen till förseningarna är att upphandlingar dragit ut på tiden. Ursprungligen var planen att kajerna skulle vara invigningsklara redan våren 2025.

LÄS MER: Kajrenovering upphandlas på nytt

LÄS MER: Kajrenovering försenas igen