Undersökning. Nu ska de två översta lagren schaktas av för att undersöka skadorna på Erikslunds IP. Foto: Stefan Källstigen

Irriterat efter att slukhål sinkar IP

Slukhål i planen och brister i underlag försenar Erikslunds IP. Ett besked som skapat irritation inom klubben.

  • Publicerad 08:00, 4 nov 2021

Från start fanns inga antydningar på att det fanns andra problem

I slutet av juni startade arbetet med att bygga om Erikslunds IP. Planen revs upp och skulle breddas. Tanken från början var att den skulle stå klar i slutet av oktober.

Men nu har entreprenören upptäckt stora brister i underlagsarbetet som gjorts tidigare: stödmuren var felaktigt monterad och "slukhål" fanns i planen.

– Det går väl inte att dölja min irritation över hur kommunen bedrivit projekt. Man kan inte informera om detta bara veckor innan det egentligen skulle stå klart, säger Andreas Mathiesen, aktiv ungdomstränare och ledamot i EKF:s styrelse.

Han menar att de haft lång tid på sig att hitta bristerna.

– De borde ha kunnat gräva för att konstatera dessa brister tidigare i stället för att arbetet stått still. Varför togs annars konstgräset bort redan vecka tjugosex, vilket omöjliggjort spontanidrott hela sommaren, säger han.

Beklagar förseningen

Från start fanns inga antydningar på att det fanns andra problem än stödmuren menar Birgitta Kaasik ordförande i Kultur och Fritid.

"Ibland uppkommer tyvärr en del saker under arbetets gång som inte kan förutses", skriver hon i ett mejl.

Hon säger dock att dialogen med föreningen kunde varit bättre.

– Det är olyckligt med förseningen, men arbetet måste ske på rätt sätt. Vi vill alltid arbeta för en god dialog och det är beklagligt om föreningen upplevt att vi brustit i detta, säger hon.

Nu ska de två översta lagren schaktas av för att undersöka skadorna.

Tanken är att planen ska stå klar under februari 2022, men detta förutsätter en mild vinter. Andreas Mathiesen är orolig att det dröjer.

– Skulle det inte bli klart i mars så är det katastrof för alla klubbar. Det är redan stor brist på planer i kommunen och idag är det massa lag som delar på små ytor, säger han.