Stoppas. Bidrag till flera föreningar som bedrivit ett gemensamt integrations- och trygghetsprojekt i Tensta, har stoppats efter misstankar om fusk. Foto: Mostphotos

Integrationsprojekt stoppat efter misstänkt bidragsfusk

Arbetsförmedlingen har stoppat ett integrations- och trygghetsprojekt i Tensta. Myndigheten misstänker att bidrag betalats ut utan att någon verksamhet bedrivits, skriver Dagens Nyheter.

  • Publicerad 12:00, 5 okt 2020

Enligt Dagens Nyheter har ett 60-tal arbetslösa anställts i ett projektet som ska öka tryggheten och förbättra integrationen i Tensta. Tidningen skriver vidare att Arbetsförmedlingen betalat ut över 21 miljoner kronor till föreningar som inom ramen för projektet skulle anställa de arbetslösa.

Nu har Arbetsförmedlingen stoppat projektet. Myndigheten misstänker omfattande bidragsfusk.

Vid ett oannonserat besök i lokalen i Tensta fanns ingen av de då cirka 15 personer som hade en pågående anställning på plats. Föreningarnas företrädare kunde inte svara på var de anställda var och vilka arbetsuppgifter de hade. Och polisen kände inte till de trygghetsvandringar som föreningarna påstod att de hade gjort.

– Vi var på oannonserat besök i Tensta, då såg vi att det var väldigt många föreningar på samma plats vilket väckte vårt intresse. Vi ville så klart undersöka vidare och besökte samtliga föreningar i projektet. De personer som vi förväntade oss skulle vara på plats var inte på plats, säger Christina Thuvander, som leder Arbetsförmedlingens internutredning, till Mitt i.

Omprövade beslut

Besöket fick Arbetsförmedlingen att ompröva samtliga beslut som rör projektet.

Ärendet har nu enligt DN blivit föremål för en gemensam granskning av flera myndigheter: Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan och polisen. Föreningarna har enligt tidningen återbetalningskrav på totalt cirka 2,5 miljoner kronor. Det ska ha lett till att flera föreningar nyligen försatts i konkurs.

Utreder fem av föreningarna

Christer Ahlroth, särskilt kvalificerad beslutsfattare vid Skatteverket, utreder fem av föreningarna. Totalt för de fem föreningarna handlar det om obetalda skatter och avgifter på 650 072 kronor under 2017 och 2018.

– Vi har fattat beslut som föreningarna i sin tur överklagat. Ärendena ligger för närvarande i domstol. Det handlar bland annat om oredovisade löner, säger Christer Ahlroth till Mitt i.

Tillbakavisar uppgifterna

Mitt i har pratat med ordförande i en av de granskade föreningarna. Enligt Skatteverket hade föreningen i december 2019 en skatteskuld på 39 951 kronor.

Ordföranden tillbakavisar uppgifterna att föreningen gjort något otillåtet. Enligt ordföranden har föreningens verksamhet bidragit till att mellan 30 och 50 personer kunnat få jobb under 2000-talet.

– Vi är en ideell förening som är välkänd i området av myndigheter och polisen, vi har bedrivit föreningsverksamhet ideellt i många år. Vi har inte tagit ut pengar för egen vinnings skull, säger ordföranden.

Christina Thuvander på Arbetsförmedlingen menar dock att om föreningarna inte gjort något otillåtet så hade verksamheten fått fortsätta.

– Om de inte gjort något otillåtet hade deras verksamhet fortsatt. Jag kan inte svara på vad de menar, det är klart att de försvarar sin verksamhet, säger Christina Thuvander.

Enligt Christina Thuvander kommer Arbetsförmedlingen nu att se över sina rutiner för att få en bättre ”helhetsbild” av de som får bidrag.