I november 2021 uppfördes en reklamskylt på Karlavägen 72, precis vid hörnet mot Skeppargatan. En illa vald plats, menar flera boende i bostadsrättsföreningen i huset intill.

– Alla vi som bor här tycker att det sitter farligt till. Vi har drivit det här i ett och ett halvt år men det bollas mellan myndigheter och det är ingen som tar ansvar om det händer en olycka, säger föreningens ordförande Peter Christensson.

Anledningen är den busshållplats som ligger precis där. Skylten ligger inom gulmarkeringen, och enligt föreningens uppmätning är den smala passagen mellan skylten och trottoarkanten, där bussarna kommer in, endast 70 centimeter. Och för alla som är 1,80 eller längre krymper det utrymmet med ytterligare 30 centimeter på grund av bussarnas backspeglar, skriver föreningen.

"Många fotgängare väljer nämligen att gå mellan skylten och trottoarkanten då det ofta förekommer att den relativt smala passagen mellan skylten och husfasaden är blockerad av andra fotgängare, barnvagnar etc".

Reklamskylten på Karlavägen 72 har blivit föremål för en rättsprocess.

Reklamskylten på Karlavägen 72 har blivit föremål för en rättsprocess.

Johan Sjölund

Bostadsrättsföreningen fick dock inget gehör hos stadsbyggnadskontoret. Inte heller hos länsstyrelsen. Men i början av februari slog mark- och miljödomstolen fast att stadsbyggnadsnämnden inte gjort en tillräckligt grundlig utredning för att kunna lämna föreningens tillsynsanmälan utan åtgärd.

"Vidare finns inga uppgifter om att nämnden har genomfört en inmätning på platsen. Nämndens bedömning förefaller istället vara baserad enbart på bostadsrättsföreningens ingivna fotografi över platsen och gatuvyer hämtade från Google Maps", skriver domstolen.

Domstolens beslut innebär att stadsbyggnadsnämnden måste göra en ny prövning av föreningens tillsynsanmälan.

– Vi kommer att göra en noggrannare inmätning av var skylten står och stämma av om den är placerad exakt som bygglovet avser. Sedan fattar vi ett nytt tillsynsbeslut, skriver Henrik Brånstad på stadsbyggnadskontoret i ett mejl till Mitt i Östermalm.