Vaccinationsbevis. De som inte vill vaccinera sig anser sig nu diskriminerade. Foto: Pressbild

Ilskna medborgare JO-anmäler covidpassen

Diskriminering, apartheid, strider mot grundlagen. JO-anmälningarna haglar mot Folkhälsomyndigheten efter beslutet att införa covidpass.

  • Publicerad 13:29, 19 nov 2021

Era korrupta idioter. Inget covidpass i Sverige!!!

Redan dagen efter att regeringen meddelade krav på vaccinationsbevis rasslade det till i JO:s brevlåda.

Ett 70-tal anmälningar mot Folkhälsomyndigheten kom in, från privatpersoner som anser att beslutet strider mot både grundlag och demokrati.

Anmälningarna kommer från hela landet, varav flera från Stockholms län.

Så här skriver en Huddingebo: "Jag anmäler Folkhälsomyndigheten för att diskriminera folk som av olika medicinska skäl, religiösa skäl, etniska skäl, sexuell läggning och åldersskäl inte vill, kan eller har förmågan att vaccinera sig".

Del av befolkningen drabbas

En annan stockholmare skriver: "Tidigare har alla uteslutits då verksamheter som teater, musik, sport, mötesfrihet etc begränsats för alla. Så blir det inte nu och därför blir det gravt diskriminerande mot den del av befolkningen som drabbas".

"Medicinsk apartheid som strider mot grundlagen" menar ytterligare en.

Från 1 december

Det var i onsdags som regeringen på uppmaning av Folkhälsomyndigheten meddelade att det från den 1 december krävs vaccinationsbevis vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare. Detta då smittspridningen nu befaras öka.

Nu införs vaccinpass för evenemang i Stockholm

Arrangörer som inte vill eller kan kräva vaccinationsbevis kommer att beläggas med restriktioner för att begränsa trängsel.

Pandemilag

Regeringens beslut är möjligt genom den tillfälliga lag, Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, kallad pandemilagen, som trädde i kraft i januari. Den gäller till den 1 februari 2022, men förlängs nu till den 31 maj.

Men det blidkar nog inte dem som nu JO-anmält Folkhälsomyndigheten.

Som en Hägerstensbo uttrycker det: "Era korrupta idioter. Inget covidpass i Sverige!!!