Dåtid. Solna bryggeri, senare Råsunda bryggeri, försåg Solnaborna med öl. Foto: Solna stads bildarkiv

I Solna bryggdes öl för 100 år sedan

Solna bryggeri har faktiskt funnits – för en si så där 100 år sedan. Då levererades öl och svagdricka från Hagalund till butiker i området.

  • Publicerad 08:15, 5 sep 2021

Solnas ölbryggarhistoria tros ha börjat i ett område vid Stallgatan i västra
Hagalund, nära nuvarande korsning Frösundaleden/Solnavägen.

– Det var ett helt kvarter trähus som många kallade för ”tvätten”. Där låg ett stort tvätteri,
Filiadelfiakyrkan, stenhuggeri och en tillverkare av sängar. Bryggeriet startade troligen 1915, berättar Solnahistorikern Magnus Persson som bland annat varit aktiv
i Solna hembygdsförening.

Nu har han bistått Jonas Bergquist och bryggerikollegorna med den lokala ölhistorik han har i sina arkiv.

I Hagalund bryggdes öl och svagdricka som levererades till butiker
i området.

Vid den här tiden var det också vanligt med hembränt och mindre bryggerier, ett av dem var bryggeriet Kronan på Växthusgatan i Hagalund vars svagdricka var mycket populär.

Bytte namn

Det skulle dröja ytterligare ett par decennier, till cirka 1940, som Solna fick sitt första Systembolag på Kapellvägen, nuvarande S:t Ansgars väg.

Solna Bryggeri, som det hette från början, bytte av okänt skäl namn till Råsunda bryggeri. Så småningom flyttade det till Dalvägen.

– Nästa flytt blev till Pyramidvägen och då var det inte ett bryggeri längre utan något form av lager där man förvarade drickan, berättar Magnus Persson.

Slutliga flytten gick till Hagalunds industriområde. Historian om bryggeriet tros ha tagit slut på 1970-talet.

Förstklassig. Bevarad kork - behändigt telefonnummer, eller hur? Foto: Privat