Frysta hyror 2021. Det vill Thomas Axelsson, ordförande i Hyresgästföreningen i Sollentuna, att kommunstyrelsen ska bidra till genom att sänka avkastningskravet på Sollentunahem AB tillfälligt. Foto: Most Photos/Hyresgästföreningen Sollentuna

Hyresgästföreningen i Sollentuna vädjar om frysta hyror 2021

Den ekonomiska krisen till följd av coronapandemin drabbar inte bara företag utan också många privatpersoner. Hyresgästföreningen i Sollentuna vädjar nu om sänkt avkastningskrav på Sollentunahem för att de inte ska behöva höja hyrorna 2021.

  • Publicerad 19:15, 13 okt 2020

Önskemålet förs fram i ett brev till kommunledningen, där Hyresgästföreningen i Sollentuna bland annat berättar att man får signaler om en ökad oro hos hyresgästerna.

Sju av tio hyresgäster i Stockholm uppger att de känner stor oro eller viss oro över att deras privatekonomi kommer att påverkas negativt på grund av Coronapandemin. Dessutom anger fyra av tio att de hittills fått minskade inkomster eller försvagad privatekonomi på grund av pandemin, och lika många anger att de känner oro över att inte kunna betala sin månadshyra.

”Oroande siffror” menar Hyresgästföreningen som också konstaterar att de som drabbats av uppsägningar och varsel ofta tillhör hotell-, restaurang- och turistbranschen som är en utsatt grupp då många av dem har osäkra anställningar – och ”dessa grupper är överrepresenterade bland hyresgäster – därför blir konsekvenserna av pandemin ännu större för hyresgästkollektivet”.

"Klarar inte höjda hyror"

”De ekonomiska realiteterna” talar egentligen för sänkta hyror enligt Hyresgästföreningen men målet, förklarar man, är att hitta ”hållbara lösningar som både hyresgästerna och bolagen kan hantera”.

”Hyresgästerna klarar inte höjda hyror, men vi har också respekt för att generella hyressänkningar kan vara svårhanterliga för bolagen”, skriver Hyresgästföreningen i sitt brev.

Därför riktar sig Hyresgästföreningen till kommunstyrelsen för att den, som representanter för ägarna för Sollentunahem, ska ta ”ansvar för att inte göra en för hyresgästerna extra svår och utsatt situation än värre” genom sitt ägardirektiv. 

”Sänk tillfälligt avkastnings- och resultatkraven och ge bolaget verktyget och utrymmet att agera till hyresgästernas förmån”, uppmanar Hyresgästföreningen.

Vill inte "detaljstyra allmännyttan"

Budgetdiskussionerna pågår just nu, men på kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) låter det inte troligt att Hyresgästföreningen får gehör för sin önskan.

– Det ekonomiska läget i Sollentuna, Sverige och världen är för stunden unikt. Covid-19 har slagit hårt mot både privatpersoner och företag i Sollentuna och vi ser kontinuerligt över våra verksamheter för att hjälpa de som drabbas av covid-19 och dess ekonomiska effekter. Men vi bör inte behandla Sollentunahems hyresgäster på annat sätt än personer som bor i privata bestånd, säger han.

Om kommunstyrelsen skulle gå in och ”detaljstyra allmännyttan” skulle det skapa ”en märklig situation på hyresmarknaden” med orättvisa hyresskillnader beroende på vilken hyresvärd du har, menar han.

– Sollentuna är en kommun som likt alla andra fastighetsägare måste förhålla sig till existerande lagar och regler. Dessutom finns det långsiktiga risker med att försvaga ekonomin för kommunens allmännytta då det riskerar att skjuta välbehövligt underhåll på framtiden, säger Henrik Thunes.

Hyresgästföreningens förslag går väl ut på att ni i kommunstyrelsen tillfälligt ska sänka avkastningskraven för att på så sätt undvika att höja sina hyror, utan att försvaga Sollentunahems ekonomi?

– En hyressänkning innebär alltid en försvagning av ekonomin, mindre pengar genererar lägre inkomster. Sänker vi avkastningskraven blir det fortfarande ett sämre utfall och avkastningskraven är satta för att både bolaget och kommunkoncernen ska ha en långsiktigt stark ekonomi, säger Henrik Thunes.

3,25 procent i direktavkastning

I ägardirektivet för Sollentunahem AB står det att direktavkastningen på fastigheternas marknadsvärde ska uppgå till lägst 3,25 procent årligen.

Marknadsvärdet beräknas som ett genomsnitt av fastigheternas marknadsvärde på de fem senaste åren.

Med direktavkastning menas bolagets driftnetto (nettoomsättning minus driftskostnader, underhåll och fastighetskatt) i relation till fastigheternas marknadsvärde.

Det är det avkastningskravet som Hyresgästföreningen vill ska sänkas tillfälligt så att Sollentunahem AB har råd att inte höja hyrorna 2021.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Se upp för algblomning i Sollentunas vatten

Nyheter Algerna kan vara giftiga visar provtagning Just nu finns det algblomning i Sollentuna, bland annat i Edsviken. Inte för att det är badväder, men skulle du trots allt fundera på ett dopp så tänk om.torsdag 22/10 16:15