Nästan 3 400 hushåll har påverkats av den nedstängda sopsugen i Skarpnäck, som sträcker sig från Vinggatan i norr till Pilotgatan i söder. Den började sakta haverera redan 2018, men sedan i december 2019 har det varit totalstopp.

Sopsugssystemet ägs av samfälligheten Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening, som består av tretton bostadsrättsföreningar och fem bolag i Skarpnäcks stadsdelsområde.

– Vi i samfälligheten har inte kommit fram till en lösning tillräckligt snabbt, därför har processen dröjt, säger Richard Arvelius, medlem i sopsamfälligheten.

Det som har hänt med sopsugen är att huvudledningen har kraschat och att rören tar in vatten.

– Till slut var vi några föreningar som gick samman och gjorde en egen studie för att hitta en lösning. Studien visade att den bästa lösningen för stadsdelen i stort är renovering, säger han.

Komplext arbete

Trots att en renovering är den mest långsiktiga planen, är idén långtifrån ekonomiskt hållbar. Vad en reparation kan kosta vågar Richard Arvelius inte svara på, men han är osäker om samfälligheten klarar av att finansiera det.

– Det jag kan säga är att vi enligt studien skulle behöva lägga undan minst fyra miljoner per år framöver för underhåll, utöver renoveringskostnaden, säger han och fortsätter:

– Det är fruktansvärt komplicerade saker och det jag kan reta mig på är att staden skickar hit miljöförvaltningen. De kommer med kritik i stället för att hjälpa till.

Vädjar om hjälp

Sopor hamnar nu på gatan, eftersom de tillfälliga lösningarna i form av containrar och sopkärl snabbt blir överfyllda. Det har gjort att råttor dragits till bostadsområdet, in i folks hem och upp på vindarna. Richard Arvelius vädjar därför till Stockholm stad om hjälp.

– Det kommer att bli värre när värmen kommer. Jag förstår att staden inte kommer vilja betala allt, men boende i området som Rut, 86, eller Lisa, 22, har inte rätt kunskap för det här, säger Richard Arvelius.

https://www.mitti.se/nyheter/stadens-svar-pa-sikt-vill-vi-ta-over/repucs!HsRUgBpffkGQU6zLKvNJAg/

Han får medhåll från Vänsterpartiet lokalt, som kräver att staden ska ta ansvar för den trasiga sopsugen.

– Det har skötts väldigt dåligt och kommit att bli ohållbart, säger Kristina Kratz (V), vice ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämnden saknar rätt att besluta någonting kring sopsugen, menar Kristina Kratz.

– Men vi i Vänsterpartiet har skickat in en skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden i februari.

Bör ta över driften

Hon tycker att sopsugen är komplex men bra för staden, då den gör klimatnytta. Därför bör Stockholm stad ta över driften med ett samlat grepp.

– Om staden tar över finns Stockholm Vatten och Avfall som möjlighet att förebygga sådana här saker. De kan sedan ta hyresavgift för nyttjandet av sopsugen. Vi vill se en tydlig tidsplan samt att en reparation påbörjas, säger hon.