Hon ska minska stök på Stadsbibblan

Fylla, störande ljud, stölder. Jenny Hector är landets första bibliotekssocionom och under ett år jobbar hon på Stadsbiblioteket vid Odenplan för att minska stök och bygga kontakter med socialt utsatta.

  • Publicerad 15:00, 1 okt 2021

Ordningsstörningar har pågått i flera år på Stadsbiblioteket på Sveavägen. Sedan 2019 har man haft ordningsvakter för att komma till rätta med problemen. För att personer som behöver hjälp på olika sätt också ska få det har man även anställt en bliotekssocionom.

Jenny Hector började sin tjänst i mars. Under ett års tid är hon en del av ett pilotprojekt på Stadsbiblioteket med målet att öka personalens och besökarnas trygghet, nå ut till socialt utsatta och bygga nätverk med andra myndigheter och organisationer. Projektet är inspirerat av San Francisco där man länge har jobbat med socialarbetare på bibliotek.

Jobbet går bland annat ut på att bemanna bibliotekets informationsdisk.

– Jag ska möta det som alla bibliotekarier här möter, så jag står där och svarar på frågor och hjälper till med det som behövs, säger Jenny Hector.

Hon jobbar både vardagar och helger för att få en helhetsbild.

Vad har du mött hittills?

– Den problematik som finns i området spiller in på biblioteket, så en hel del missbruk och komplex psykisk ohälsa. Inte stökiga ungdomsgäng som en del andra bibliotek har haft problem med. Men ibland uppstår bråk och olika störningar. Det kan till exempel handla om att någon är väldigt högljudd, somnar eller urinerar på fel plats. Kommer man hit som besökare och vill ha tyst omkring sig så är det inte det man vill möta, säger Jenny Hector.

Hon försöker prata med besökarna, bygga förtroende och lotsa till rätt instans när det behövs. Många har inte så bra erfarenheter från kontakt med socialtjänsten och då kan Jenny Hector förklara vad kommunen eller frivilligorganisationer kan hjälpa till med.

– En del av mitt uppdrag är att fortbilda personalen i bland annat lågaffektivt bemötande och konflikthantering för att ge dem verktyg att möta målgruppen, säger Jenny Hector, som tidigare har jobbat med hemlösa inom Stockholms stad i sex år.

– På mitt tidigare jobb har jag mest träffat personer som har hört av sig när de behöver hjälp. Nu är det fint att möta människorna i den här miljön och se deras förmågor och hur bra många fungerar i samhället.

"Blir upprörd"

Patrik Schylström har lång erfarenhet som bibliotekarie på Stadsbiblioteket och välkomnar initiativet.

– Jag tycker att det är lite konstigt att det inte har tagits något liknande initiativ tidigare. Alla typer av människor kommer hit och biblioteket är till för alla. Jag blir upprörd när man ställer de sociala frågorna mot vårt litterära uppdrag, säger Patrik Schylström och fortsätter:

Patrik Schylström (th) jobbar som bibliotekarie och välkomnar initiativet. Foto: Pekka Pääkkö

– Det var två och ett halvt decennium sedan jag började. På den tiden kom hemlösa sällan in på biblioteket. I dag kommer de för att de inte har någon annanstans att ta vägen. De har såklart lika stor rätt som alla andra att vara här och att del av våra resurser. Vi har inte haft några stora bråk, men det är klart att det händer saker här också, säger Patrik Schylström.

Projektet med en socionom på biblioteket är en del i ett större trygghetsarbete, berättar Cecilia Svanberg som är enhetschef på Stadsbiblioteket.

– Väktare är här dagtid på vardagar. Kvällar och helgen utgår ordningsvakter från Stadsbiblioteket. Och för några år sedan blev vi och ett annat bibliotek först ut med att personalen har profilkläder så att deras synlighet ökar. Det är precis på väg att införas i hela organisationen, säger Cecilia Svanberg.

Ordningsstörningar på Stadsbibblan

Ordningsstörningar kan till exempel vara personer som är berusade eller på andra sätt stör besökare och personal.

2018

Ordningsstörningar: 83

Hot: 0

Våld: 1

Skadegörelse: 1

Stöld av kulturförvatlningens egendom: 0

Stöld av besökares egendom: 32

Hatbrott: 0

Ofredande: 3

Sexuellt ofredande: 3

2019

Ordningsstörningar: 62

Hot: 1

Våld: 0

Skadegörelse: 0

Stöld av kulturförvatlningens egendom: 0

Stöld av besökares egendom: 32

Hatbrott: 2

Ofredande: 1

Sexuellt ofredande: 0

2020

Ordningsstörningar: 69

Hot: 0

Våld: 1

Skadegörelse: 2

Stöld av kulturförvatlningens egendom: 1

Stöld av besökares egendom: 10

Hatbrott: 0

Ofredande: 1

Sexuellt ofredande: 1

Covid 19-relaterat: 14

Visa merVisa mindre