Kan stängas. Högstadieskolorna i västerort väntas från och med måndag kunna stänga och införa distansundervisning. På bild, grundskolechefen i Hässelby, Vällingby och Spånga, Teddy Söderberg. (Illustrationsbild) Foto: Mostphotos och Stockholms stad

Högstadieskolorna i västerort redo att stänga om det krävs

Trängseln i skolan och kollektivtrafiken är nu så allvarlig att regeringen föreslår att även högstadieskolor ska få inleda distansundervisning. Och grundskolorna i Hässelby, Vällingby och Spånga står rustade att stänga om det krävs.

  • Publicerad 14:49, 7 jan 2021

Vi löser det om det krävs

Nu införs samma möjlighet för högstadierna som för gymnasierna till distans- och fjärrundervisning. Detta enligt regeringens förslag som väntas godkännas på ett regeringssammanträde på fredagen.

Anledningen är att motverka trängseln i skolan och kollektivtrafiken i ett läge där smittspridningen inte avtar.

Detta gör att skolorna i västerort kan inleda vårterminen med distansundervisning. Beslutet tas av huvudmännen själva.

Planerar för vanlig terminsstart

– Hittills planerar vi för vanlig skolstart, men om det ändras så kommer det ut information direkt, säger Teddy Söderberg, chef för Hässelby-Vällingby-Spångas grundskolor, till Mitt i.

Staden som huvudman följer rakt av de direktiv de får från regeringen och Smittskydd Stockholm, säger han. Och i går kom beskedet centralt från staden att skolorna öppnar som vanligt på måndag.

Högstadieskolorna i västerort redo att stänga om det krävs

Skolorna har egna planer

– Om Smittskydd Stockholm bedömer smittskyddsläget så allvarligt att det krävs distansundervisning så är vi rustade att genomföra undervisning via fjärr eller distans. Varje skola i Hässelby, Vällingby och Spånga har en egen pandemiplan där de förberett sig för olika alternativa lösningar och förändringar utifrån smittläget, personalläget och övrig frånvaro.

Högstadier får möjlighet att undervisa på distans

Redo. Teddy Söderberg menar att högstadieskolorna i Hässelby, Vällingby och Spånga är redo att stänga. Foto: Lizafoto/Liza Simonsson

Står ni väl rustade?

– Skolorna står väl rustade. Det har de varit ända sedan innan jul då vi gick över till distansundervisning sista veckan.

Klarar ni en terminsstart på distans?

– Jag anser att vi löser det om det krävs, men vår inställning är att det naturligtvis blir bättre kvalitet på undervisningen och bättre för eleverna med undervisning på plats. Inte minst utifrån parametrar som elever som bor i särskilt utsatta områden och elever som har särskilda behov.

Gymnasieskolorna har distansundervisning

Den 18 december meddelade regeringen att gymnasieskolorna på nytt får bedriva distansundervisning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasierna bedriver fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari.

Att stänga grundskolorna helt, som flera forskare lyft som ett alternativ, är en sista utväg i landet menade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlzon på torsdagens pressträff där Carlzon hänvisade till internationella studier.

Kan stängas. Högstadieskolorna i västerort väntas från och med måndag kunna stänga och införa distansundervisning. (Illustrationsbild) Foto: Mostphotos.