Älskar Nacka. ”Vi bor här för att vi gillar Nacka – och det är därför vi gör det här”, säger Eva Nisser i mitten, talesperson för Hela Nacka tillsammans med Martha Bengtsson och Mats Widgren. Foto: Johan Kristensen

Hela Nacka grillar lokalpolitikerna

Inför förra valet fick de Nackas politiker att backa i flera frågor. I augusti ska det oberoende nätverket Hela Nacka grilla politikerna igen.

  • Publicerad 09:00, 6 jul 2022

Vi tillhör de få som följer kommunfullmäktiges sammanträden utan att vara politiker.

En dubbel idrottshall i Älta våtmark, bostäder i Gröna dalen och en förskola för 200 barn i Lillängsskogen. Det var några av frågorna som det politiskt oberoende nätverket Hela Nacka fokuserade på inför valet 2018.

Nätverkets utfrågning i Nacka stadshus bidrog till att politikerna skrinlade planerna.

Träffat alla partier

Inför höstens val har de tre talespersonerna – Ältabon Martha Bengtsson, Duvnäsbon Eva Nisser och Fisksätrabon Mats Widgren – träffat politiker från alla Nackas partier. Ibland har politikerna skakat hand före mötet men inte efteråt.

Den 17 augusti möter de politikerna igen för en ny utfrågning i Nacka stadshus.

I år fokuserar de på grönområden, idrott och kultur. Bland annat planerna på bostäder i stället för idrottspark på Sicklavallen, oviljan att bygga en större läsesal med dagsljus till Nackas minsta bibliotek i stället för två enrumslägenheter när Älta centrum görs om och bostadsplanerna i Nackas centrala grönområden: Trolldalen, Svindersberg och Ryssbergen.

– Vi tillhör de få som följer kommunfullmäktiges sammanträden utan att vara politiker, vi läser deras utredningar och vill gärna vara en ”pain in the ass” – vi vill vara allmänhetens bevakare, säger Mats Widgren.

Med och samråder

De vill att Nackaborna får information och kan tycka till ”redan på idéstadiet”.

– Som det är nu får vi vara med och samråda om ett detaljplaneförslag. Då har man redan lagt ner så mycket tid och pengar att allt i princip är färdigt – det blir väldigt sällan att de stryker hela planen. Det blir lite klotterplanksdemokrati, säger Eva Nisser.

Avgör utfrågningen hur de själva röstar i valet? På frågan svarar de – nästan som politiker:

– Det har varit oerhört spännande att prata med alla, säger Martha Bengtsson.

– Jag har märkligt nog fått mer respekt för de flesta. Det trodde jag inte, säger Mats Widgren.

– Det visar vad vi hade att utgå ifrån, haha, säger Eva Nisser.

Nätverk. Talespersonerna för Hela Nacka: Mats Widgren, 74 från Fisksätra, Martha Bengtsson, 63 från Älta och Eva Nisser, 70 från Duvnäs. Foto: johan kristensen

Utfrågning i stadshuset i augusti

Namn: Hela Nacka.

Vad: Politiskt oberoende nätverk.

Grundat: Inför valet 2018.

Talespersoner: Martha Bengtsson, 63 år, Älta, Eva Nisser, 70 år, Duvnäs, och Mats Widgren, 74, Fisksätra.

Aktuella: Frågar ut Nackas politker i Nacka stadshus den 17 augusti.

Visa merVisa mindre