Mudathir Jebril tycker att det är en bra plan. Bakom honom är den yta som ska bebyggas. Foto: Sacharias Källdén

Här ska Skärholmen byggas ihop med Sätra

Det nya bostadsområdet Skärholmsdalen ska binda ihop Skärholmen och Sätra. Här ska byggas 800 bostäder, affärslokaler, vårdboende och förskolor. Dessutom ska spårväg Syd gå genom området.

  • Publicerad 09:24, 4 nov 2021

Grönområdet som idag skiljer Skärholmen och Sätra, och gränsar till Sätraskogens naturreservat, ska bli ett nytt bostadsområde. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden förra veckan. Här ska byggas 800 bostäder med en blandning av bostadsrätter och kooperativa hyresrätter, både i radhus och flerfamiljshus.

I område planeras även två nya stora förskolor med sex till åtta avdelningar och den förskola som redan finns i området byggs ut med ytterligare tre avdelningar, samt ett vårdboende.

Stadskaraktär i jordfärger

Det nya bostadsområdet ska få en stadsliknande karaktär där Skärholmsvägen omvandlas från trafikstråk till en stadsgata med affärslokaler och kontor i husens bottenvåningar.

– Det här kommer att bidra med urbana kvaliteter och aktiva bottenvåningar som ökar tryggheten och gör att det blir mer liv och rörelse i området, säger Amanda Gordon, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Gatan ska även ha plats för den kommande Spårväg syd som ska gå mellan Flemingsberg, Älvsjö, Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.

Stadsgatan. Visonsbild för Skärholmsvägen mot Sätra. Foto: Nyréns arkitektkontor

Parken. Skärholmsdalen visionbild av parken mot Falkholmsgränd. Foto: Nyréns arkitektkontor

Här ska nya området byggas. Foto: Sacharias Källdén

Området. Skärholmsdalen byggs inom det streckade röda området. Foto: Stockholms stad

Tanken är att husen ska stå i kontrast till de vita höga miljonprogramshusen i Skärholmen och får därför jordfärger och bottenvåningar med entréer mot gatan. Bottenvåningarna ska också skilja sig från resten av våningarna.

– Om det är puts på resten av fasad kanske man vill ha någon annan typ av material i bottenvåningen. Man kan exempelvis jobba med olika plattsättningar så att det blir variation mot övriga våningar, säger Amanda Gordon.

Majoriteten av bostäderna får också privata gröna gårdar så att boende lättare kan umgås med sina grannar. Området ska även få en ny lokalgata.

Lokalgatan. Visionsbild. Den nya lokalgatan Gräsholmsgränd. Foto: Nyréns arkitektkontor

Gården. Visionsbild. En av innergårdarna till husen som vätter mot Skärholmsvägen. Foto: OKK+

Korsningen. Visionsbild. Skärholmsvägen mot Skärholmen i korsningen mot Gräsholmsvägen. Foto: Nyréns

Det här är Skärholmsdalen

Skärholmsdalen är ett nytt bostadsområde mellan Skärholmen och Sätra.

Här byggs 800 nya bostäder, affärslokaler, kontor, förskolor och vårdboende.

Den 21 oktober godkändes detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden. Den grönblå majoriteten betonade vikten av att det byggs en inbjudande entré till Sätraskogens naturreservat.

Innan spaden kan sättas i marken ska kommunfullmäktige ta ställning till planerna. Det planeras till februari 2022.

Bygget startar tidigast 2024. Utbyggnaden förväntas ske i etapper och sträcker sig över flera år.

Först byggs Skärholmsvägen om, byggstart för husen bedöms tidigast till 2026.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Husen har minskats efter synpunkter

I de synpunkter som kommit in till staden har boende i området tyckt att husen i planerna varit för stora. Andra har inte velat att det ska byggas på platsen alls.

Vilka synpunkter har fått gehör?

– Vi har minskat bebyggelsen längs den nya lokalgatan mot naturreservatet så att husen blir lägre med större inslag av radhus. En del har också tyckt att lokalgatan blir för smal, men där gör vi ingen ändring, för det ska vara låga hastigheter där, säger Amanda Gordon.

Skulle ha blivit motorväg

Grönområdet där det ska byggas har länge varit obebyggt eftersom ursprungsplanen var att det skulle ge plats åt en kommande motorväg. Tanken nu är att det nya området ska göra Sätraskogens naturreservat mer tillgängligt med en mer inbjudande entré.

Syftet är också att skapa en tydligare koppling mellan Sätra och Skärholmen. Många boende har framfört till staden att de tycker att gång- och cykelvägarna mellan stadsdelarna är otrygga, särskilt kvällstid. Och tanken är att det nya bostadsområdet ska göra det tryggare.

I februari 2022 förväntas kommunfullmäktige klubba igenom planerna.

FRÅGAN: Vad tycker du om planerna?

Foto: Sacharias Källdén

Caroline Andersson, 29, bor i Sätra och har varit i Skärholmen och tränat:

– Jag är ganska nyinflyttad så jag har inte tänkt så mycket på det. Men det är bra att det blir en stadsgata där. Ibland går jag till Skärholmens centrum och handlar. Men nu känner jag inte att jag vill gå här på kvällen när det är mörkt, då tar jag bilen.

Foto: Sacharias Källdén

Mudathir Jebril, 31, bor i Sätra och är påväg till Skärholmen i ärenden:

– Jag tycker det är bra att det byggs bostäder här, det fattas bostäder. Och det är bra att det ska bli en stadsgata. Nu vill man inte gå här på kvällarna för det är mörkt och otryggt.

Foto: Sacharias Källdén

Gunilla Pettersson, 78, bor i Sätra och har varit och handlat i Skärholmen:

– Jag tycker inte att man ska bygga här. Grönområdet är lite som en trädgård för dem som bor i höghusen. Och jag gillar inte att det blir en stadsgata. Affärer har vi i centrum och vid tunnelbanan, jag brukar handla i Skärholmen, här vill folk kunna titta på träd. Det var jättevackert med alla färger förra veckan.