Fler fordon. Även en fyrhjuling hittades på botten. Foto: Maria Malm/Nacka kommun

Här plockas flera ton skräp upp från Nackas vatten

En rostig Saab, en fyrhjuling och ett ton blandat skrot. Så såg det ut på kajen när dykare gick ned för att rensa på botten utanför Finnboda nyligen.

  • Publicerad 09:41, 29 jun 2021

Det började med ett dyk utanför Finnboda kaj den 10 juni, då sex dykare och 20 personer på land hjälptes åt att få upp cirka ett ton sopor av olika slag ur vattnet, mest gamla bildäck.

Då hittades även två fordon på botten – en personbil av märket Saab och en fyrhjuling utan registreringsplåtar. Den senare bedöms ha legat i vattnet i minst tio år.

Rena Mälaren dyker

Det är föreningen Rena Mälaren som börjat plocka skrot ur vattnet utanför Nackas kust, och det görs i samarbete med Nacka kommun.

– Vi tycker att det är jättebra. Vi stöttar gärna en sådan här verksamhet som bygger på frivilliga insatser med ett tydligt miljöperspektiv, säger Kristina Petterqvist, enhetschef för offentlig utemiljö i Nacka.

För att få upp fordonen krävdes ett andra dyk på platsen, vilket genomfördes förra veckan. En dykare gick ned och fäste en rem runt bilen, som sedan lyftes upp med en stor kranbil. 

Överenskommelsen är att Rena Mälaren dyker och kommunen bekostar transport och återvinning av allt som plockas upp.

Konsekvenserna av allt skrot som hamnar på botten är att farliga ämnen sprids i ekosystemet och påverkar växter, djur och människor negativt, enligt Kristina Petterqvist.

– Det finns flera orsaker till att folk gör såhär. Det kan vara allt från unga människor som tycker att det är kul att köra saker över en kajkant till personer som vill bli av med stöldgods eller bara göra sig av med gammalt skrot, på fel sätt, säger hon.

Hon tror att det kommer bli fler dyk runt Nacka framöver.

– Vi har väldigt mycket kaj i Nacka kommun, där det kan ha dumpats skräp, även vattennära broar och vägar, så det finns all anledning att göra fler dyk, säger Kristina Petterqvist. 

Däck och gamla batterier

Att det blev just Nacka, och Finnboda, där man valde att rensa skrot har att göra med att Finnboda en gång i tiden var ett skeppsvarv, berättar Fredrik Johansson från Rena Mälaren.

– Vid gamla varv brukar det alltid finnas batterier som slängts i vattnet och de läcker ut neurologiskt giftiga ämnen. Vi hittade några stycken utanför Finnboda. Vi fick också ett väldigt positivt bemötande från Nacka kommun och det påverkar såklart att vi vill jobba där, säger han.

– Vi har tömt ganska mycket i stan så vi börjar blicka utanför Stockholm nu, tillägger han.

Att de hittar bilar på botten är inte så ovanligt, enligt Fredrik Johansson. Mest vanliga fyndet är dock bildäck.

– Däcken släpper ifrån sig olja, bland annat cancerogena PAH-oljor, som de är tillverkade av, så de vill vi alltid ta upp.

Skrot. Den här Saaben har sett bättre dagar. Foto: Maria Malm/Nacka kommun

Bilskrot. Förra veckan plockades den här bilen upp ur vattnet utanför Finnboda kaj. Foto: Maria Malm/Nacka kommun

Foto: Maria Malm/Nacka kommun

Rena Mälaren

Arbetet startades 2018 av Fredrik Johansson och dagliga verksamheten Främja. Idag är det över 100 volontärer såväl under som över vattenytan som regelbundet är med och städar Stockholms vatten från giftiga tungmetaller och skräp.

Rena Mälaren utför minst en städning i veckan, ofta fler. Projektets syfte är att få bort gifter från Mälaren/Östersjön och att väcka opinion så att folk inte fortsätter att slänga sina sopor i vattnet. Alla som vill är välkomna att hjälpa till i arbetet.

Rena Mälaren är en ideell förening som drivs av gåvor från företag och privatpersoner. Mer info på renamalaren.com.

Visa merVisa mindre