– Vi kommer att se fler domar med Encrochat. Det är ett pågående arbete och det är preskriptionen som sätter gränsen, säger Måns Biörklund, vice chefsåklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, till nyhetsbyrån Siren.

Encrochat var en krypterad kommunikationstjänst som användes på särskilda telefoner. Det var främst kriminella som använde tjänsten, där de öppet diskuterade brottsplaner.

Under våren 2020 fick svensk polis tillgång till konversationer från Encrochat vilket har inneburit en stor förändring för rättsväsendet.

– Den stora skillnaden har varit att man har kunnat lagföra personer som inte befunnit sig på brottsplatsen. De som organiserar narkotikasmugglingen eller beställer och samråder om mordplanerna sitter ofta någon helt annanstans, kanske inte ens i Sverige, säger Måns Biörklund.

Första domen

I oktober 2020 kom den första domen där konversationer från Enrochat fanns med i bevisningen. Sedan dess har mål som gäller Encrochat tagits upp i 19 av landets 48 tingsrätter, främst i södra och mellersta Sverige.

Det är många tilltalade i flera av rättegångarna. I en fjärdedel av domarna är det tio eller flera personer. Flest tilltalade har Göteborgs tingsrätt haft, följt av Södertörns och Uppsala tingsrätt.

Cirka 320 personer har dömts i målen, vissa flera gånger. Inte ens var tionde dömd är kvinna. En hög andel av de dömda har eller har haft någon form av gängkopplingar, enligt Acta Publicas källor.

Många har dömts för grova brott. Narkotikabrottslighet är den absolut vanligaste brottskategorin.

Totalt 1 500 fängelseår

Bland domarna i Attunda tingsrätt finns exempelvis synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott, men också mordförsök och grovt vapenbrott

Det genomsnittliga fängelsestraffet ligger på ungefär sex år och 13 personer har fått livstids fängelse. Totalt har över 1 500 fängelseår dömts ut.

Sammanställning har nyhetsbyrån Siren tagit fram via arkivet Acta Publica.