Politikerna gick emot tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret och vill gärna se en restaurang på taket. Foto: Vectura Fastigheter, illustration 3XN

Här kan det bli servering med utsikt

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden gick emot tjänstemännens förslag att säga nej till en takterrass i Hagastaden. Nu ska man höra vad grannarna tycker.

  • Publicerad 06:15, 3 nov 2021

Positivt använda taket på en så central byggnad

Forskaren, den runda kontorsbyggnad som uppförs centralt i Hagastaden, kan få en takterrass.

Tanken är att byggnaden ska bli en central knutpunkt för svensk life science-forskning vid framtida Hagaplan.

Fastighetsägaren Vectura vill även bygga en takterrass på byggnaden. Man vill även göra ett räcke runt terrassen och göra det möjligt att odla på taket, vilket kan nyttjas av byggnadens restaurang.

Måste säga nej

Tjänstemännen föreslog politikerna att säga nej till bygget då terrassen strider mot detaljplanen eftersom byggnaden blir för hög och fastighetsägaren redan tillåtits göra ett antal avvikelser.

Dock skriver kontoret i sitt tjänsteutlåtande att "takterrassen och åtgärderna bedöms i sig väl utformade, lämpliga för sitt ändamål och uppfyller kravet på tillgänglighet". Och det har politikerna tagit fasta på.

– Tjänstemännen måste säga nej om ett förslag strider mot detaljplanen. Men vi tycker att det är ett väl avvägt förslag och positivt att använda taket på en så central byggnad. Därför beslutade vi att förslaget ska gå ut ut på grannhörande för att se vad sakägarna i närheten tycker, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Om grannarna tycker att utformningen är acceptabel kommer stadsbyggnadsnämnden att fatta ett beslut om terrassen senare i år.