Omodern. Stationsområdet i Spånga har en ålderstigen trafiklösning, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén. En ny gång- och cykelväg ska ändra på det. Foto: Mikael Andersson

Här får Spånga ny gång- och cykelväg

Nästa år ska du kunna gå och cykla ända från Kungsängen, via Spånga, till Stockholm city, utan att hamna i blandtrafik. I maj sätts spaden i marken för en 500 meter lång ny gång- och cykelväg i Spånga.

  • Publicerad 12:00, 23 feb 2021

Jag ser det som en felande länk i cykelsystemet

Nästa år ska en 500 meter ny gång- och cykelväg stå klar i Spånga. Den ska gå mellan stationsområdet i Spånga och vidare flera hundra meter söderut på Bromstensvägen.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, kallar sträckan, som den ser ut i dag, för en "felande länk" i cykelsystemet.

– Vi har hållit på med det här projektet länge. Gång- och cykelvägar är utbyggda norrut och söderut men när cyklister kommer till Spånga station hamnar de i blandtrafik och cyklar ofta på trottoaren för att de inte vet var de ska ta vägen. Hela lösningen kring Spånga station är bedrövlig och det är otroligt roligt att komma i gång med den här delen.

Omodern trafiklösning

Daniel Helldén har varit i Spånga och säger att han vet hur den här delsträckan kan upplevas av cyklister, gående och bilister.

– Var ska man hålla till? Stationsområdet är utvecklat för en trafik från förr i tiden. Det är mycket folk, inte minst barn, som rör sig där. Det blir konflikt mellan cyklister och gångtrafikanter, det har vi fått synpunkter på. Det ska inte se ut så här på ett centralt stråk.

I maj sätter staden spaden i jorden för den nya gång- och cykelvägen. Arbetena kommer att avbrytas under sommaren på grund av spårarbeten på det intilliggande spårområdet, och under vintern. Nästa år ska den nya gång- och cykelvägen stå klar.

– Hela projektet kommer att ordna upp trafiksituationen för gående och cyklister. Då ska man kunna cykla på cykelbanor ända från Kungsängen in till stan, säger Helldén.

Den nya gång- och cykelvägen kostar 30 miljoner kronor att bygga.

Den 18 februari väntas trafiknämnden fatta det formella beslutet om byggprojektet.

Nöjd. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP), ser fram emot att få bort "den felande länken i cykelsystemet". Foto: Pekka Pääkkö

Nya lösningar

Den nya gång- och cykelvägen ska ge stations- och centrumområdet i Spånga en mer modern trafiklösning, där gående, cyklister och bilister lättare ska förstå hur de ska ta sig fram.

Området ska göras mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.

Det ska bli lättare att gå mellan Spånga station, Spånga idrottsplats och Tensta. Staden undersöker nu vilka åtgärder som behövs som också kan göra kopplingen mellan stadsdelarna starkare.

Visa merVisa mindre