På gång. I Vinsta byggs två tunnelmynningar i anslutning till Bergslagsvägen, och är en del av förbifart Stockholm. Foto: Direktpress

Här är vårens största vägarbeten i västerort

Förbifarten, nya trafikplatser och brorenoveringar. Flera stora väg­arbeten drar igång i västerort i vår – men trots det ser kö­läget bra ut. Trafiken har minskat i rusningstid på grund av pandemin.

  • Publicerad 08:00, 1 jan 2021

Arbetet med att utveckla vägnätet runt om i Stockholmsregionen tycks inte ha påverkats av pandemin – i varje fall inte än så länge.

Hos Trafikverket uppger presskommunikatören Lii Hylander att nästa års vägprojekt är planerade så pass lång tid tillbaka att de inte har påverkats av de leverantörsproblem som andra branscher upplevt under pandemin.

– Än så länge har vi kunnat lösa leveranser, bemanning och framdrift för våra pågående projekt. Så länge alla är friska fungerar det bra, säger Lii Hylander.

Hon berättar att de största projekten under nästa år är Skurubron, E4 Förbifart Stockholm samt E18 Norrtälje.

Sett till att många av oss gått en ny tillvaro tillmötes med hemarbete så bör detta har märkts i trafiken – eller?

– Trafiken på de större vägarna minskade kraftigt i början på pandemin, med 20–25 procent. Därefter har trafiken sakta börjat komma tillbaka under hösten. I slutet av oktober, början på november var minskningen cirka fem procent, men det är stora variationer på olika vägar.

Hemarbete påverkar

Som exempel tar Lii Hyllander upp E4 mellan Norrtull och Arlanda. Här har trafiken minskat kraftigt, och det tror hon till stor del beror på att resandet till och från flygplatsen gjort detsamma.

Enligt Trafikverket har trafiken på vägarna i Stockholms län minskat allra mest under rusningstid..

– Det här tyder på att det är resor till och från arbetet som minskat mycket och att rekommendationerna om hemarbete följs.

Har ni några råd till resenärer som berörs specifikt av era större projekt?

– Flera av våra arbeten kan utföras utan någon större trafikpåverkan. Vi planerar arbetena så att de ska störa trafiken så lite som möjligt, säger Lill Hylander.

Här är fem vägarbeten att hålla koll på i Västerort under våren 2021

1. På Ekerövägen fortsätter arbetet med förbifart Stockholm på flera platser. Sedan oktober 2018 leds trafiken om via en tillfällig väg vid arbetsplatserna mellan Tillflykten och Edeby. Det här beräknas pågå till juni 2022. I det här området byggs förbifartens anslutningar till väg 261.

2. Längst med Ekerövägen berörs även tre broar i det nu pågående arbetet med förbifarten. Nockebybron och Drottningsholmsbron ska när allt är klart vara bredare än innan. Därtill ska det byggas en ny Tappströmsbro. Lindö tunnel kommer även att förses med ett yttligare tunnelrör för den trafiken som går mot mot Ekerö. Dessa arbeten är pågående och beräknas vara klara 2023.

3. Förbifart Stockholm pågår förfullt även i Järvaområdet. Under 2021 förväntas arbetet med huvudtunnlarna mellan Hjulsta och Akalla vara klart. Arbetet med trafikplats Akalla pågår även det, men denna del beräknas vara klart först 2022.

4. Under Lunda återfinns en del av förbifarten där två huvudtunnlar på 1,6 kilometer ska gå parallellt med Bergslagsvägen. Arbetet med att spränga ut dessa två huvudtunnlar fortsätter under 2021 både i norr- och södergående riktning. Förbifarten är planerad att öppna för trafik 2030.

5. Vid Svanhagen på Ekerö byggs gång- och cykelväg, ny cirkulationsplats och omstigningsplats med start i maj 2021. Främst kommer väg 800 att påverkas men även anslutande vägar. Sänkt hastighet är att vänta. Bygget beräknas vara klart juni 2022.

Visa merVisa mindre