Därför har kommunstyrelsen nu fattat ett beslut om ny gatubeläggning i kommunen, efter problem med slitage, sprickbildning, spårbildning, sättningsskador och potthål.

Beläggningsarbete kommer att utföras under maj och juni och följande gator kommer att få ny asfalt: Prästbodavägen, Fruängsvägen, Söderby Torgs allé, Sanatorievägen, Uttringevägen, Salemsvägen och Dånviksvägen.

Totalt kommer arbetet att kosta sex miljoner kronor.