"Det är aldrig kul med byggarbetsplatser men det är nödvändigt", säger Frida Göthe med Gustav i Hagastadens lekpark. Foto: Pekka Pääkkö

Här är byggena att hålla kolla på i Vasastan

Hagastaden fortsätter att växa. I år är det byggstart i flera av de nya kvarteren. Det väntas även beslut om överklagade gårdshuset på en innergård vid Dalagatan. Och planerna på att förnya södra Sabbatsberg fortgår.

  • Publicerad 06:15, 25 jan 2021

Norra tornen sätter prägel på Hagastaden, där många hus byggs högre än i övriga stan. Foto: Sacharias Källdén

Frida Göthe bor vid Rörstrandsgatan och leker med sonen Gustav, 20 månader, i Hagastadens lekpark. Runtomkring byggkranar och nya kvarter som växer fram.
– Jag uppfattar byggtakten som hög här. Det är aldrig kul med byggarbetsplatser men det är nödvändigt, så jag tycker att det är bra med den höga byggtakten här i Vasastan.
– Fast än fler hyresrätter hade varit jättebra, tillägger hon, som det är nu bygger man inte så mycket hyresrätter, tyvärr. Det blir väldigt segregerat.

Norra stationsområdet har en betydligt högre bebyggelse än i övriga stan, inte bara Norra tornen sträcker sig mot himlen, även många andra huskroppar har fått växa rejält på höjden.

Frida Göthe tycker att höjden är en vanesak.

– Det är alltid hemskt när det dyker upp en ny hög grej, men man vänjer sig kanska fort och det är nog något man får acceptera.

Visst är det ovanligt tätt mellan husen, konstaterar hon, och det minskar områdets charm,

– Men det blir trevligare när parken blir klar här bredvid. Jag tycker ändå att det finns rätt mycket grönområden i Stockholm jämfört med i många andra städer.

Helena Åslund bor vid Norra tornen i Norra stationsområdet, men på den "gamla" sidan. Hon gillar inte den täta, höga bebyggelsen. Foto: Pekka Pääkkö

Helena Åslund bor också i närheten av Norra tornen, på den "gamla" sidan. Men hon gillar inte att ha den täta, höga bebyggelsen så nära inpå.
– Man kan se vad de har på gaffeln mitt emot.

Mellan 2010 och 2030 ska det byggas 140 000 nya bostäder i Stockholm.

Men kommer staden att nå det hisnande målet? Enligt oppositionen går det för sakta.

– Vi måste skruva upp tempot igen. Men det är främst i ytterstaden man kan bygga mer, säger Jan Valeskog (S), oppositionsråd och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Han säger att det genomsnittliga antalet bostäder i godkända detaljplaner har minskat med nästan 2000 per år under den nuvarande mandatperioden, jämfört med åren 2014-2018 då Socialdemokraterna satt i majoriteten.

– De höjer målen men levererar sämre, det är riktigt uselt, säger Jan Valeskog.

"Vi kan nå målet"

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) menar dock att staden är på rätt kurs.

– Vi håller en god byggtakt, och enligt vår bedömning kan vi nå det satta målet.

Han lyfter fram att 58 000 bostäder har påbörjats sedan 2010, och att det finns ytterligare 22 000 bostäder i godkända detaljplaner.

– Vi har kommit halvvägs, både vad gäller tid och bostäder, säger Joakim Larsson.

Cederhusen. I år byggstartar Folkhem det andra huset i träbostadsprojektet i Hagastaden. Foto: David Valldeby, Utopi

Hagastaden

Vad? Där Vasastan och Solna möts byggs 6000 bostäder, varav hälften i Stockholms stad.

Status? De första flyttade in i Hagastaden 2017 och allt ska vara färdigbyggt 2030. Det finns bara två lediga kvarter kvar i Hagastaden, i den västra delen mot Karlberg. De sista kvarteren på Stockholms stad-sidan hanterats i exploateringsnämnden i februari.

Kvarteret nordöst om Norra Tornen

Vad? 140 bostadsrätter i två hus.

Status? Byggstart i år, Einar Mattsson är byggherre. Inflytt från 2024.

Kvarteret Proteinet

Vad? 242 bostadsrätter längs Norra Stationsgatan.

Status? Nordr förväntas komma igång med bygget i år. Planeras inflytt från april 2023.

Kvarteret Oxford

Vad? 129 bostadsrätter i nordvästra kvarteren, nära sjukhuset.

Status? Byggs av Erik Wallin. Inflyttning i år.

Kvarteret Princeton

Vad? Kontorshus i nordvästra kvarteren bredvid S:t Eriks ögonsjukhus.

Status? Inflyttning i år.

Cederhusen

Vad? 234 bostadsrätter totalt. Folkhems första trähusbygge, som de kallar Cederhusen.

Status? Första inflytt under början av 2022. I år påbörjas ett andra hus i projektet.

Östra Hagastaden

Vad? 300 studentbostäder och 90 vård- och omsorgsboende i kvarteren bredvid Wenner-Gren Center. Dessutom en grundskola, ett gymnasium och en fullstor idrottshall.

Status? Samråd skedde under våren 2020. Nu jobbar stadsbyggnadskontoret med att samla ihop synpunkter. I höst finns en sista möjlighet att tycka till om planen innan den kan antas av politikerna. Först därefter kan det bli beslut om möjlig byggstart.

Visa merVisa mindre

Omtvistat. Politikerna har sagt ja till att riva byggnaderna på Torsgränd. Foto: Mimmi Epstein

Sabbatsbergområdet

Vad? I södra Sabbatsberg fortsätter planerna på att riva och bygga nytt. Bland annat finns tanken att riva det gamla sjukhuset och bygga ett nytt. Då kan man även få plats med fler bostäder.

Status? Inga beslut är ännu tagna, på idéstadiet.

Torsgränd, Sabbatsberg

Vad? 400 nya bostäder planeras genom att riva och ersätta bostadshusen på Torsgränd 1-27.

Status? Politikerna sa i höstas ja till att gå vidare med idén att riva de befintliga bostadshusen på och bygga cirka 400 nya bostäder, trots högljudda protester från nuvarande hyresgäster.Under hösten hoppas stadsbyggnadskontoret att få till ett samråd då man kommer att visa upp ett förslag och samla in synpunkter.”Vi håller på att titta på hur vi kan göra hela Sabbatsbergsområdet mer integrerat med Vasastan och få bättre kopplingar mellan till exempel Torsgatan och Torsgränd, säger Anna Roander, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Visa merVisa mindre

Utdragen process. Ett gårdshus med 24 hyresrätter på en innergård i Vasastan har nu fått grönt ljus från politikerna. Foto: Sweco

Andra projekt

Kvarteret Nebulosan

Vad? Gårdshus med 24 hyresrätter i ett femvåningshus i kvarteret Nebulosan intill Vasaparken.

Status? Det omstridda huset på innergården fick grönt ljus av politikerna i mars förra året. Men grannar, som protesterat mot bygget under hela processen, har överklagat ärendet till mark- och miljödomstolen. Inom kort väntas ett besked.

Kvarteret Väduren

Vad? Gårdshus i sex våningar med cirka 15 hyreslägenheter på gården till Birger Jarlsgatan 101.

Status? Planen vann laga kraft i juni 2019 och fick inte prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen. Fastigheten ägs av Vädurentio AB som just nu inte har några planer på att söka bygglov.

– Inte inom en överblickbar framtid. Men det är ett bra läge och en stor gård, säger företagets vd Lars Gunnar Holm.

Kvarteret Killingen

Vad? Gårdshus i sex våningar med cirka 10 hyresrätter planeras på gården till Döbelnsgatan 83.

Status? Planen vann laga kraft i november 2016.

Kvarteret Smeden

Vad? Gårdshus med fem hyreslägenheter i fastigheten Smeden mellan Birger Jarlsgatan och Tulegatan.

Status? Detaljplanen vann laga kraft i november i fjol. Aktörer är Stockholms stad och bostadsrättsföreningen.

Visa merVisa mindre