"Det behövs mer bostäder här, folk har ingenstans att bo", säger Carina Sihlén med sambon Jörgen Andersson vid Söders största byggprojekt där SL:s bussdepå tidigare låg. Foto: Pekka Pääkkö

Här är alla byggen du bör ha koll på

Södermalm växer så det knakar med tusentals nya bostäder. Mest byggs på gamla SL:s bussdepå. Men över hela Södermalm växer nya huskroppar fram för att ge plats åt 20 000 fler Söderbor år 2040.

  • Publicerad 06:15, 25 jan 2021

Mellan 2016 och 2040 räknar staden med att Södermalms stadsdel växer med 20 000 invånare.

Visst kan det tyckas att det inte finns mycket plats kvar att bygga på, men i dagsläget byggs eller planeras för tusentals nya bostäder. De kommer i alla möjliga former – hyresrätter och bostadsrätter, påbyggnader på befintliga hus eller helt nya kvarter.

Det största bostadsbygget just nu sker i kvarteret Persikan på SL:s gamla bussdepå. Här byggs sju nya kvarter.

"Som det är nu kan du inte bo i innerstan om du inte har 30 år i bostadskön", säger Jörgen Andersson med sambon Carina Sihlén. Foto: Pekka Pääkkö

Det är välkommet, menar Jörgen Andersson och Carina Sihlén, som bor intill bygget.

– Det behövs mer bostäder här, folk har ingenstans att bo. Våra barn behöver flytta långt ut i förorten för att hitta boende, säger Carina Sihlén.

Och det som framförallt behövs är fler hyresrätter, menar de.

– Som det är nu kan du inte bo i innerstan om du inte har 30 år i bostadskön, säger Jörgen Andersson.

Har inte 10 miljoner

– Och unga har inte 10 miljoner att köpa en bostadsrätt för, lägger Carina till.

Just här går det an att bygga, menar Lars Jonsson, som också bor i krokarna.

– Jag vill gärna att man har kvar de grönområden som finns, men här är det okej att bygga eftersom det är ett gammalt industrikvarter. Sedan är det bra om nybyggen kan hålla lite gammal stil, så de smälter in, säger han.

Här är det okej att bygga eftersom det är ett gammalt industrikvarter, säger Lars Jonsson om kvarteret Persikan. Foto: Pekka Pääkkö

Stockholm stad har som mål att från 2010 till 2030 påbörja bygget av 140 000 bostäder i stan. Hittills har byggen om ungefär 58 000 bostäder startats och detaljplaner har klubbats som ger grönt ljus för ytterligare 22 000.

”Riktigt uselt”

– Vi har kommit halvvägs, både vad gäller tid och bostäder. Vi håller en god byggtakt, och enligt vår bedömning kan vi nå det satta målet, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsråd.

För oppositionen är det inte tillräckligt.

– Förra året lovade majoriteten 10 000 per år. Men under de första två åren i den här mandatperioden har staden i genomsnitt legat på omkring 5 800. De höjer målen men levererar sämre. Det är riktigt uselt, säger oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) som dock tillägger att det i första hand är i ytterstan det går att bygga mycket.

– Under förra året fattade vi beslut om cirka 6 400 bostäder i godkända och antagna detaljplaner och ytterligare 11 000 bostäder i start-PM, trots pandemi och lågkonjunktur. Dessutom har vi ytterligare cirka 22 000 bostäder i lagakraftvunna detaljplaner som är redo att påbörjas relativt omgående. Jag tycker att det ser bra ut, säger Joakim Larsson.

SL:s gamla bussdepå blir 1240 nya bostäder. Foto: Pekka Pääkkö

Kvarteret Persikan

Vad?
På platsen för SL:s gamla bussdepå vid Norra Hammarbyhamnen växer ett nytt bostadsområde fram. Det omfattande rivningsarbetet i princip klart 2019, och förra året började bygget av de sju kvarter som ska på plats.

Nio byggherrar ska samsas på platsen som ska tillföra 1240 nya bostäder till Södermalm. Av dem är 665 hyresrätter och 575 bostadsrätter. Planer finns även för flertalet butiker, lokaler och två förskolor.

En ny park, Tvätt-Malins park, anläggs även.

Status?
Fyra byggaktörer har redan fått tillträde och börjat bygga. Under 2021 släpps ytterligare två byggaktörer in på området.

Samtidigt utför staden vägarbeten runt om kvarteret, vilket bland annat innebär att Bondegatan byggs ihop med Tegelviksgatan. Arbetet med gatorna väntas vara klart under 2021.

Inflyttningen kommer sedan på ske i etapper, med förhoppningen att första kan ske runt 2022. Som det ser ut nu väntas alla kvarter vara färdigbyggda 2025.

Visa merVisa mindre

Konceptbild. Vid korsningen Tjärhovsgatan och Renstiernas gata finnas planer på att bygga 132 bostadsrätter. Foto: Slussgården/Tengbom

Andra byggen östra Södermalm

Tre bostadshus på Färgargårdsplan

Vad?
Parkeringen på Färgargårdsplan, vid korsningen Tengdahlsgatan och Barnängsgatan, blir plats för tre flerbostadshus med fyra till nio våningar, med totalt 50 bostadsrätter. Planer finns även på att anlägga en förskola i ett av husen.

Status?
Efter lite förseningar är planarbetet åter igång. Ambitionen är att samråd kan hållas i slutet av året.

Hyresrätter i Malongenparken

Vad?
I Malongenparken, sydöst om Nytorget vid Renstiernas gata, finns planer på att bygga bostadshus om 20 hyresrätter, samt en ny park.

Status?
Detaljplanen antogs 2020 av kommunfullmäktige, men har överklagats. Just nu ligger ärendet hos mark- och miljödomstolen. Tidigast möjliga byggstart är under 2022.

Bostäder vid Renstiernas gata och Tjärhovsgatan

Vad?
Fastigheterna runt den parkering som ligger på Tjärhovsgatan, strax väster om Renstiernas gata, ska få sig ett lyft. Befintliga hus med en eller två våningar för att ge plats åt bostäder och kontor. Själva parkeringen bebyggs med ett nytt hus med affärsklokal i botten. Totalt rör det sig om 132 nya bostadsrätter.

Status?
Bygget kommer ske i etapper. Först ut är påbyggnaden av huset närmst Renstiernas gata, med byggstart i sommar. Än är det inte klart när hela projektet kan stå färdigt.

Nytt kvarter i Sjöstan

Vad?
Industribyggnader vid Heliosgatan och Virkesvägen har byggts om för att husera bostäder, förskolor och centrum. Totalt rör det sig om ett tillskott av 750 bostadsrätter.

Status?
Bygget är i stort sett klart, och inflyttning är påbörjad. För stadens del återstår att återställa Virkesvägen, med målet att det ska vara klart i sommar.

Visa merVisa mindre

Färdigställs. Höghuset Strato ska vara klart för inflyttning i år. Foto: Victor Malmcrona

Fortskrider. Påbyggnaden i kvarteret Plankan ska vara klart till nästa årsskifte, och gårdshuset 2023. Foto: Victor Malmcrona

Andra byggen mittersta Södermalm

Vad?
Ett nytt kvarter har växt fram vid Rosenlundsparken. Planen var att bygga 219 nya bostäder i flerbostadshus, och en förskola. Samtidigt har delar Rosenlundsparken fått sig ett lyft.

Status?
För två år sedan stod JM:s hus om 90 bostadsrätter klart, och i somras öppnade den nya lekplatsen. Projektet är nu på sluttampen, och det som kvarstår att färdigställa är Stockholmshems 129 hyresrätter. De ska vara klara för inflytt i sommar.

För stadens del kvarstår att återställa området runt där byggarbete idag pågår. Där byggbaracker idag står ska en planteringar och en pulkabacke på plats. Det väntas också vara klart i sommar.

Strato och Maria

Vad?
Vid Tantolunden, inkilat vid Maria Skolagata, har ett höghus med 88 bostadsrätter på 19 våningar byggts. Bredvid byggs även ett fem våningar högt hus med 40 bostadsrätter.

Status?
Båda husen färdigställs under 2021, med inflyttning i det lägre huset under tredje kvartalet, och i höghuset fjärde kvartalet.

Bostäder vid Tjurbergsparken

Vad?
Längs Helgagatan, vid Tjurbergsparken, vill staden bygga ett hus, fem till sju våningar högt, med 65 lägenheter. Under skolgården på gymnasieskolan bredvid är planen att affärer, förskola och garage ska på plats.

Status?
I höstas var förslaget ute på samråd. De yttranden som kom in ska sammanställas inför granskning, som är planerad till tredje kvartalet 2021.

Visa merVisa mindre

Snart samråd. På den här slänten vid Lundagatan finns planer på att bygga 40 bostadsrätter. Foto: Victor Malmcrona

Andra byggen västra Södermalm

Ny stationsbyggnad och bostäder vid Hornstull

Vad?
Längs Hornsbruksgatans norra sida finns planer för en ny tunnelbanebyggnad och stadsradhus och lägenheter i fyra hus. Totalt rör det sig om 37 bostäder. Ovanpå bostäderna föreslås en förlängning av Högalidsparken.

Status?
Processen har varit långdragen. Redan 2016 var förslaget ute för granskning, men ett antagande av planen har ännu inte skett. Stadens förhoppning är att ett antagande kan ske i år eller 2022.

300 bostäder i Högalid

Vad?
Vid Borgarskaps Enkehus, mellan Heleneborgsgatan och Högalidsgatan, och i grönområdet strax söderut vid Kristinehovsgatan, kan 300 bostäder byggas. Enligt förslaget ska de upplåtas i varierade former; hyres- och bostadsrätt, samt senior- och vårdbstäder.

Status?
Ambitionen var att planen skulle ut på samråd 2019, men det har dragit ut på tiden. Nu är förhoppningen att samråd kan hållas i sommar.

Bostadsrätter vid Lundagatan

Vad?
På den sluttande, bexuxna remsan norr om Lundagatan finns planer på att bygga flerbostadshus i tre till fyra våningar, med totalt 40 bostadsrätter.

Status?
Idén var först att bygga 13 stadsradhus, och förslaget var ute på samråd 2018. Det stötte på patrull, och jobbades om till förslaget som beskrivs ovan. Ambitionen är att nytt samråd ska hållas hösten 2021.

Gårdshus och påbyggnad vid Varvsgatan

Vad?
I kvarteret Plankan vid Varvsgatan/Lundagatan skapas ett runt gårdshus om fem våningar och påbyggnader 162 nya hyresrätter, varav 50 är studentbostäder.

Status?
Efter år av överklaganden startade det hårt kritiserade bygget 2019. Inflyttning i påbyggnaden väntas börja vid årsskiftet 2022/2023, och i gårdshuset 2023.Mittersta Södermalm

Visa merVisa mindre