På bilden syns styrelsemedlemmar och andra medlemmar, smedslärlingar och den familj som bor i bostadshuset. Foto: Magnus Liljesköld

Handens museum kan tvingas flytta

Efter mer än 30 år på samma plats kan Handens museum och smedja tvingas lägga ned eller flytta. "Just för att exploateringen och bostadsbyggandet fortsätter så blir den här lilla resten av det gamla Handen ännu viktigare", säger Martin Ahlsén, ordförande för Handens museum och smedja.

  • Publicerad 15:32, 22 jun 2021

I 32 år har här funnits kulturell verksamhet. Här finns ett av de sista husen kvar som byggdes på 20-talet och som minner om den första större expansionen av bostadsbebyggelsen i Handen. Här finns också flera andra historiska byggnader som fraktats hit.

Byggnaderna inrymmer museum över Handens historia och forntid och en smedja där smeder och smedslärlingar är verksamma.

Skolklasser besöker

– Hit kommer skolbarn som lär sig om den lokala historien och om forntiden och de får prova på att smida, säger Martin Ahlsén. Tusentals skolbarn har varit här och andra grupper kommer hit.

På museiområdet hålls också årligen återkommande evenemang som marknader och festivaler med musik och folkliv.

– Det är uppskattat och för Handens samhälle tycker jag att man kan se det som en tillgång, säger Martin Ahlsén. Det kommer i förlängningen att vara allt mer värdefullt som mellanrumsmiljö i det förtätade exploaterade samhället.

Handens museum och smedja genom åren

1989–1994 flyttar musik- och kulturhuset Ultra hit efter att ha brunnit ned 1988. Ungdomarna fick hyra lokalen sedan de hållit konserter och demonstrerat vid Handens station. Polisen bad kommunen att ordna en ny lokal och det blev Getporsvägen 8 från februari 1989.

1998 startar arbetet med att skapa ett museum över Handens historia. Smedjan fanns redan på plats och var en del av verksamheten. Museiprojektet var först en egen sektion inom Haninge hembygdsgille.

2008 öppnar Handens museum och smedja.

2018 blir verksamheten en egen självständig förening.

Källa: Martin Ahlsén, ordförande Handens museum och smedja.

Visa merVisa mindre

Petri Salonen (C) är ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Foto: Olof Holdar

Men hyresvärden Haninge kommun ser den plats som Handens museum och smedja ligger på som ett exploateringsområde för framtida bostäder och service.

Enligt kommunens stadsutvecklingsplan ska Handen och Vega byggas ihop och i det området ligger Handens museum och smedja.

Ingemansland

Och att låta muséet och smedjan finnas kvar på samma plats som idag samtidigt som exploateringen tillåts ske runtomkring ser inte stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C), som ett möjligt alternativ:

– Det här området är så pass viktigt i den framtida exploateringen att vi behöver den kopplingen mellan Vega och Handen. Annars blir det ett område som blir lite grann ett ingenmansland. Det kommer inte att fungera i den framtida staden.

Kan det inte ha ett värde för de som bor i det här området att ha en nära tillgång till en sådan här plats nära tätorten?

– Absolut. Det är viktigt att man har både närheten till staden och skogen och vi jobbar mycket med grönområden när vi bygger stad. Handens museum och smedja är mycket uppskattad och fin, men vi kommer att behöva hitta en annan placering för verksamheten.

Martin Ahlsén, ordförande i Handens museum och smedja, anser att deras verksamhet får ett än större värde när Handen och Vega växer. Foto: Magnus Liljesköld

Men Martin Ahlsén tror att det kan bli svårt att bevara verksamheten på en annan plats:

– Handen börjar bli fullbyggt och det finns inte inga alternativ att kika på. Det är detaljplanelagd mark med regler som försvårar den här typen av verksamhet. Här ligger det utanför detaljplanelagt område och under 30 år har det kunnat utvecklas på ett fritt sätt.