Vid Finn Malmgrens plan smalnas vägen av. Här byggs också fartgupp. Foto: Anders Björklund

Hammarbyhöjden får stadens första låghastighetszon

Finn Malmgrens plan i Hammarbyhöjden byggs om till stadens första låghastighetszon. Målet är att göra torget mer säkert och framkomligt för gående.

  • Publicerad 08:31, 12 aug 2022

Låghastighetszonen innebär att biltrafiken i området får hålla högst 20 kilometer i timmen.

Utöver att nya skyltar som påminner förarna om hastigheten sätts upp kommer det också att byggas nya fartgupp på Petrejusvägen och vid övergångsställen på Finn Malmgrens väg, där det också blir avsmalningar.

Klart i november

För de gående sker även andra förändringar då gångbanorna på västra sidan av torget ska bli upp till två meter bredare än vad de är nu.
Arbetet som börjat i augusti beräknas vara klart i början av november.

I de två parkerna vid Finn Malmgrens plan kommer sly röjas och bättre belysning sättas upp. Foto: Anders Björklund