Ansträngt läge. Att det inte blir en skjutning till är prio ett, men att stoppa rekryteringen av unga har fullt fokus, säger kommunpolisen Jerry Elmqvist. "Vi ser att det är 12-13-åringar som dras in i miljöerna". Foto: Stefan Källstigen

"Hagalund är en öppen drogscen"

Ett mord, två mordförsök, knarkhandel och kriminella gäng. Hagalund har på kort tid blivit polisens högsta prioritet. – Det är ett ansträngt läge, säger Jerry Elmqvist, kommunpolis i Solna.

  • Publicerad 08:15, 25 okt 2021

Vi behöver få ut fler goda krafter i Hagalund

Den ökade brottsaktiviteten i området beror på konflikter mellan kriminella grupper. Ett fäste finns i Hagalund, fler vill in.

Stadsdelen betraktas av polis som en öppen drogscen. Kriminella från andra delar av Stockholm reser hit, handlar narkotika, rekryterar unga och skapar otrygghet.

– Vi har grupperingar som vill ta narkotikamarknaden i Hagalund. Det är ett ansträngt läge. Vi har stöttning från andra polisområden i regionen och jobbar väldigt intensivt här, sju dagar i veckan dygnet runt, säger Jerry Elmqvist, kommunpolis i Solna.

I fokus är ett antal personer, de flesta i åldern 17-22, varav några bor i Hagalund.

– Vi har full koll på samtliga individer som verkar på den här nivån. Vi träffar dem dagligdags och gör visitationer om det finns lagstöd för det. Flera bär skyddsväst och det betyder ju att de känner sig hotade.

Övervakningskameror

Våldet i de kriminella miljöerna i polisregionen har enligt en ny rapport blivit grövre det senaste året.

Grova brott har också skett i Hagalund under 2021.

– Det har varit skjutningar i Hagalund förr men vi ser att det är på en allvarligare nivå nu, med ett mord och två mordförsök. I vårt lokalpolisområde har Hagalund varit högsta prioritet under 2021, säger Jerry Elmqvist.

Efter mordet i februari fick polisen tillstånd att sätta upp tillfälliga kameror kring torget. De togs ned när läget blev lugnare, men åkte upp igen efter mordförsöket i augusti.

– Kamerorna hjälper oss, absolut. De skapar trygghet för näringsidkarna som upplevt att det blivit lugnare. Från polisens sida ser vi gärna permanenta kameror i Hagalund. Dock finns ju problemet att brotten begås på andra platser i området, för oss blir det att följa efter.

Behövs goda krafter

Att ungdomar lockas med status och pengar mot att begå brott och göra tjänster klassas som ett av de största problemen.

Polisen samarbetar med Solnas socialtjänst och skolor för att fånga in de som är i riskzonen för, eller som redan dragits in, kriminalitet.

– Vi ser att det är 12-13-åringar i de här miljöerna. De familjerna behöver stöd, vi har stort fokus på det.

Men fler vuxna behövs ute.

– Vi kommer att vara på plats i Hagalund så länge det här allvarliga läget fortsätter. Platssamverkan är också viktigt. Men vi behöver få ut fler goda krafter i Hagalund, föräldrar som nattvandrar och har koll på vad deras ungdomar gör ute, säger Jerry Elmqvist.