Vision. Så här vill Gröna Lund bygga ut på parkeringen strax bredvid nöjesfältet. Foto: Pressbild

Gröna Lund tror på seger i högsta instans

Mark- och miljödomstolen sa nej till Gröna Lunds utbyggnad. Men både staden och Grönan har överklagat, och på nöjesparken väntar de med tillförsikt på ett beslut från högsta instans. "Domen är både bristfällig och felaktig", säger Christer Fogelmarck.

  • Publicerad 06:15, 7 jun 2021

I början av maj upphävde mark- och miljödomstolen detaljplanen för Gröna Lunds planerade utbyggnad. Men än är sista ordet inte skrivet. Nu står det klart att både Stockholms stad och Gröna Lund överklagar beslutet.

– Domen är både bristfällig och felaktig, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and resorts som äger Gröna Lund.

Tre invändningar

Gröna Lunds överklagan bygger framför allt på tre invändningar.

För det första anser de att den planerade utbyggnaden inte är en utvidgning av ett byggnadsområde, vilket inte är tillåtet i nationalstadsparken, utan om en komplettering på ett redan bebyggt område.

Verklighet. Så här ser det aktuella området ut idag. Foto: Pressbild

– Det handlar om en parkeringsplats, där det tidigare fanns ett nöjesfält. Det är alltså inte någon natur- eller parkmark utan redan exploaterad mark.

För det andra ifrågasätter Gröna Lund slutsatsen att utbyggnaden skulle innebära skada på riksintresset Nationalstadsparken.

– Detta är svårt att ta till sig, eftersom det inte specificeras närmare vad det är som skadas eller vad som orsakar skadan. Vi är naturligtvis av uppfattningen att planen inte innebär någon skada – vi vill inte göra något som äventyrar riksintresset – och under planprocessen har det gjorts en mängd grundliga studier som visar detta. Men oavsett vilken bedömning det blir så är det något som behöver redas ut, om man inte kan förstå hur en skada på riksintresset uppstår blir det godtyckligt.

Slutligen ifrågasätter Gröna Lund att domstolen inte kommenterar det faktum att länsstyrelsen gett grönt ljus för byggplanerna.

– Länsstyrelsen är den myndighet som ska bevaka riksintressena, och enligt tidigare rättspraxis ska det till något alldeles extra för att en domstol ska göra en annan bedömning. I det här fallet gör mark- och miljödomstolen detta helt utan motivering eller kommentar. Det är anmärkningsvärt.

Goda nyheter

Trots att beslutet gick Grönan emot innehåller det goda nyheter också, menar Christer Fogelmarck.

– Domstolen konstaterar att det inte finns några formella grunder för att upphäva detaljplanen, till exempel buller eller strandskydd. Det visar att planen är väldigt solid.

Gröna lunds ledning som vill bygga en ännu högre och längre berg-och dalbana i det nya området än de attraktioner man. Bilden ovan är från sommaren 2020. Foto: Christian Lärk

En del av kritiken mot Grönans byggplaner handlar om de upp till 45 meter höga åkattraktionerna som detaljplanen tillåter. Om det är där skon klämmer, kan ni inte göra en rockad och lägga alla höga byggnader på det befintliga området, och bara ha lägre bebyggelse på parkeringen?

– Jo, det skulle man kunnat göra. På det nuvarande området har vi inga begränsningar alls för vare sig höjd eller omfång. Men det är en helt annan process, och nu är det den här planen som prövas.

Christer Fogelmarck poängterar att det förslag till detaljplan som till slut antogs av kommunfullmäktige är resultatet av en lång process.

– Vi halverade höjderna redan till det andra utkastet. Jag har träffat företrädarna för de organisationer som har klagat, och för mig är det en gåta att man inte ser vilken positiv inverkan de kritiska rösterna har haft på förslaget. De har fått igenom massor av saker.

Vad tror du att kritiken beror på?

– Vi känner att vi har stöd från en stor majoritet av stockholmarna i den här frågan, men alla gillar inte nöjesfält och de vill se något helt annat på den här platsen. Vad vi än gör här kommer att synas, men jag har oerhört svårt att se att det skulle störa någon vy.

Detta har hänt

April 2020: Kommunfullmäktige i Stockholms stad godkänner detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad på parkeringen norr om nöjesfältet. Beslutet överklagas av en lång rad parter, både privatpersoner och organisationer.

December 2020: I ett yttrande till mark- och miljödomstolen menar Riksantikvaieämbetet att utbyggnaden skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Maj 2021: Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen. Både Gröna Lund och Stockholms stad meddelar att de har, eller har för avsikt att överklaga domen till högsta instans.

Visa merVisa mindre