Runt matbordet hemma hos Christer Gustafsson och Hillo Nordström har grannarna Christer Boije, Christer Gottschalk och Per-Arne Palm samlats. De har bara skjortor och tunna tröjor på, utan att bli blå om läpparna.

Men snart kan det bli desto kallare.

För en dryg månad sedan aviserade Södertörns fjärrvärme (SFAB) att de kommer stänga av grannarnas uppvärmning och varmvatten om de och resten av de 70 grannhusen inte betalar för ett helt nytt fjärrvärmenät tillsammans med det kommunala fjärrvärmebolaget. Enligt grannarna ska kostnaden totalt bli 30 miljoner kronor, något som sades av SFAB:s representanter vid ett möte i Hallunda Folkets hus.

– De sa att de kommer stänga av värmen i april 2024 om vi inte är med och ser till att nätet blir schysst igen. Alla var lite chockade, men när vi reviderade den här summan på 74 boende kom vi fram till att det betyder en utgift på 400 000 kronor per skalle, säger Christer Boije.

Vem betalar?

Fjärrvärmenätet installerades på 70-talet, och har nu uppnått sin tekniska livslängd. Det är anledningen till att SFAB nu måste byta ut fjärrvärmenätet för de boende på Norrskogsvägen och Hirdvägen.

Men än är det oklart vem som ska stå för den kostnaden – fastighetsägarna, SFAB eller en kombination av de båda?

– Vi tittar på hur mycket av den kostnaden som vi kan ta, och där kan vi ännu inte presentera någon siffra. Det är ett beslut som vi måste ta med våra ägarkommuner Botkyrka och Huddinge. Men vår förhoppning är att det ska bli ett konkurrenskraftigt erbjudande för de boende som också är på affärsmässig grund, säger Katja Lindblom, projektledare vid SFAB.

Vad skulle ett affärsmässigt pris vara?

– Det vågar jag inte spekulera i.

Att det erbjudande som just nu ses över av SFAB och moderbolaget Södertörns energi ska vara "konkurrenskraftigt" gäller mot kostnaden för andra uppvärmningsalternativ, så som bergvärme eller värmepump.

https://www.mitti.se/nyheter/vdn-hur-mycket-kunderna-ska-betala-ar-inte-klart/repvkr!HzPFrjkQklccqTb9UUWq8A/

Att kommunal fjärrvärme sedan ska bedrivas på affärsmässig grund står lagstadgat i fjärrvärmelagen och innebär att SFAB inte får subventionera kostnaderna åt enskilda kunder. Det är också detta som SFAB lutar sig mot när de förklarar att de inte kan stå för hela kostnaden av nätbytet – trots att man gjorde det för bara fyra år sedan i ett grannkvarter.

– Vi insåg att det kostade för mycket och att det inte skulle bli ekonomiskt hållbart i längden att fortsätta på det sättet. Då har vi istället lagt de senaste 3–4 åren på att titta på hur vi kan göra det billigare och så affärsmässigt försvarbart som möjligt, säger Katja Lindblom.

"Berör inte alla"

Grannarna runt matbordet på Hirdvägen 37 är också oroliga för alla andra av SFAB:s 50 000 kunder.

– Det här är pilotprojektet. Det är vi övertygade om. Här har man hittat en liten grupp på 74 fastigheter som man kör det här på för att driva igenom ett prejudikat som kan användas på andra fastigheter sen, säger Christer Gustafsson.

Och SFAB varken bekräftar eller dementerar att så skulle vara fallet.

– Just det här är ett område som vi har behövt prioritera. Men det finns också flera sådana här områden, alltså från miljonprogramstiden som vi ser är i behov av ersatta värmenät på sikt.

21 miljoner i avgifter

Varför just husen på Hirdvägen och Norrskogsvägen är så kostsamma, enligt Lindblom, beror på att de är enskilda kunder och att de inte är lönsamma i förhållande till de små energimängder som de gör av med. Att investera i ett nytt fjärrvärmenät åt dessa skulle innebära att de blir en "förlustaffär", menar hon.

– De som inte berörs på samma sätt är villa- och radhusägare som köper energin tillsammans genom samfälligheter, bostadsrättsföreningar eller företag. Där rör det sig om så stora volymer energi att det inte skulle bli så, säger hon.

Men grannarna ställer sig frågande.

– Vi betalar en rörlig avgift för energin och en fast avgift för drift och underhåll av nätet. Det har vi gjort under 50 år. Och när vi räknar på det så har alla 74 fastigheterna som nu berörs betalat 21 miljoner kronor i fasta avgifter. Var har de pengarna tagit vägen nu? frågar sig Christer Boije.

SFAB menar å sin sida att de fasta avgifterna enbart täcker "rörliga och löpande kostnader i nuvarande drift, inte kommande investeringar".