– Det är främst de som bor i området som faktiskt kan förebygga skadegörelse. Att hålla rent och snyggt, klippa ner buskar för att öka insynen och visa sig ute kan minska brotten, säger kommunpolis Magnus Mohlin.

Vid ett tillfälle lyckades boende i ett område själva avbryta ett eldningsförsök genom att tidigt släcka elden. De har också börjat nattvandra själva.

– Alla har varit väldigt engagerade i det förebyggande arbetet. Det känns jättebra att alla är på tå och observanta.

Samarbetar mot bränder

Isa Strandberg är brottsförebyggande strateg i Tyresö kommun. Hon menar att samverkan är den bästa metoden för att förhindra brotten.

Under veckovisa samverkansmöten lyfter hon tillsammans med andra aktuella aktörer lägesbilden i kommunen för att kunna utveckla det förebyggande arbetet.

– Det här är en del av det förebyggande arbetet som görs hela tiden. Vi diskuterar med både interna och externa aktörer vad det är för lägesbild just nu och därefter var vi behöver samverka, säger Isa Strandberg.

De aktörer som berörs i det här fallet är väktare i kommunen, polisen, fältassistenter som jobbar ute och i skolor med förebyggande uppdrag, samt fritidsledare som jobbar uppsökande i kommunen.

Se över brandfarligt material

– Vi har även samarbete med föreningslivet, där olika föreningsvärdar befinner sig ute och trygghetsvandrar under vissa fredag- och lördagskvällar, säger Isa Strandberg.

– Vi informerar om var man ska befinna sig och även det säkerhetsmässiga som att se över brandfarligt material och kontrollera att fastigheter är låsta. Det har skett bränder förut och vi agerar och kraftsamlar oavsett om det är en trend eller inte.

När det gäller utebränder handlar det om att det inte ligger skräp eller material av trä intill fastigheter för att förhindra att en eventuell brand sprider sig.