BRA VATTEN. Stadens tester, längst bort vid bryggorna vid Hornsbergs strand, visar på godkänd ­vattenkvalitet. Foto: Sacharias Källdén

Godkänt badvatten i Hornsberg

Vattnet vid Hornsbergs tre runda träbryggor är godkänt, men om det också blir ett officiellt bad är oklart.

  • Publicerad 06:00, 19 dec 2021

Miljö- och hälsoförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att undersöka vattenkvaliteten på flera platser i Stockholm som kan vara lämpliga för nya officiella bad, där Hornsberg ingår.

Det är efter de tre runda bryggorna, inriktning mot Kungsholms strand, som staden har tagit prover under två år och nu bedömer att vattenkvaliteten är godkänd.

Mer skydd för badande i Hornsberg – men inga ordningsvakter

Men det är upp till stadsdelen om man vill upprätta ett officiellt bad, något som ställer en del andra krav. I området är sedan tidigare badförbudet upphävt, och man vill avvakta hela utredningen kring nya badplatser enligt stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L).

I området finns redan sedan tidigare Kristinebergs strandbad som klarade alla provtagningar i år utan anmärkning.