Vissa platser i Mälaren är vattnet påverkat av PFAS. Foto: Mostphotos

Giftiga ämnen i Mälarens vatten

Giftiga ämnen har påträffats i Mälaren. Dessa hotar bland annat dricksvattnet och kan förorena matfisk. Märstaån, som rinner ut i Mälaren, är ett av de mest påverkade vattendragen.

  • Publicerad 13:58, 5 maj 2022

De höga halterna av PFAS begränsar användningen av vattnet som en resurs och gör samhället mer sårbart

Under åren 2019 och 2021 tog Länsstyrelsen i Stockholm vattenprover på 92 platser runt om i länet för att undersöka om det förekommer giftiga PFAS-ämnen. Resultaten oroar nu Länsstyrelsen. Nio av dessa platser visar sig vara kraftigt påverkade av PFAS, även kallat högfluorerade ämnen, vilket kan begränsa användning av vattnet och förorena fisk.

Vissa av dessa vattendrag rinner ut i Mälaren, som är en viktig dricksvattenresurs åt ungefär två miljoner människor. Märstaån i Sigtuna kommun är ett sådant vattendrag. Den visar sig innehålla mycket höga halter PFAS som främst kommer från Arlanda flygplats.

Tullinge flygfält gammal bov

Ett annat sådant område är sjön Aspen i Botkyrka kommun, där har undersökningarna visat på höga halter PFAS som inte upptäckts tidigare. Botkyrka kommun har tidigare varit hårt belastade av PFAS, både från Tullinge flygfält och en brandövningsplats. Detta ledde till att länets största grundvattenverk stängde 2011. Det gjorde också att Tullingesjön, som rinner vidare till Mälaren, är förorenad.

– De höga halterna av PFAS begränsar användningen av vattnet som en resurs och gör samhället mer sårbart. I de större vattenverken finns visserligen tekniska lösningar som minimerar hälsoriskerna från intag av PFAS, men om det blir avbrott eller vattenbrist i dessa större verk behöver alternativa vattentäkter tas i bruk och då är det också svårare att lösa föroreningsproblem med reservvattnet, säger Herman Carr som är miljöanalytiker på Länsstyrelsen Stockholm i ett pressmeddelande.

Så vad händer nu?

Först och främst fortsätter arbetet med att analysera ytvattnet och spåra utsläppskällorna. Detta görs på flera platser i länet.

Det ska enligt Livsmedelverket och kommunernas rekommendationer inte vara någon fara att äta fisk från de mindre förorenade områdena. Men konsumtion av fisk från de mest förorenade vattendragen bör begränsas. Dit placeras Märstaån och Tullingesjön.

– Med hjälp av resultatet kan vi nu identifiera särskilda ”hotspots” som vi behöver undersöka vidare. På några ställen där vi hittade höga halter PFAS i vattnet behöver vi samla in fler prover och göra fler analyser för att kunna spåra källorna till föroreningarna. Att spåra föroreningskällorna och åtgärda dem är mycket mer effektivt och mindre kostsamt än att rena en redan förorenad sjö eller vattendrag, säger Johannes Knulst som är samordnare för miljögiftsövervakningen vid Länsstyrelsen Stockholm.

Att sanera förorenad mark och utesluta PFAS från konsumentprodukter och industrikemikalier är exempel på åtgärder för att minska de giftiga ämnena i vattnet och på så sätt få ett hälsosammare dricksvatten i Mälaren.

Nio platser är kraftigt påverkade av PFAS

Länsstyrelsen genomförde undersökningen inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters för att ge en bild av hur situationen av föroreningarna ser ut.

Rich Waters är det första svenska projektet som finansieras inom EU:s miljöfond LIFE IP.

Projektet startade 2017 och pågår till och med 30 juni 2024.

Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som utgör Norra Östersjöns vattendistrikt

Under åren 2019 och 2021 har länsstyrelsen provtagit ytvatten på 92 platser.

Nio av dessa visar sig vara kraftigt påverkade av PFAS.

PFAS är så kallade högfluorerade ämnen som i miljön hotar bland annat dricksvattenförsörjningen och kan förorena matfisk.

Källa: Länsstyrelsen

Visa merVisa mindre

Få förskolelärare har examen

Nyheter För få utbildade förskollärare. Svårt att följa läroplanen. För mycket administration och kringarbete. Ny rapport från Lärarförbundet visar på stora problem i förskolan.onsdag 18/5 13:41

Brobygget tar plats på Valsta torg

Nyheter Folkliv. Ska bidra till ökad trygghet och delaktighet i området Under helgerna kan man prova på gratis sport- och fritidsaktiviteter utomhus på Valsta torg. Utrustning lånas hos Fritidsbanken och Brobyggets ledare hjälper till på plats.tisdag 17/5 16:50

Skottlossning mot bil i Valsta

Nyheter Flera personer i bilen men ingen blev skadad Under torsdagskvällen besköts en bil i Valsta. Flera personer fanns i bilen men ingen blev skadad.fredag 13/5 11:30