Två gånger om dagen sprängs det på Malmövägen nära Björkhagens centrum. Här har Stockholms stad beställt flyttning av vägen som ska läggas närmre t-banespåret.

I sommar är det tänkt att arbetet ska vara klart och vägen ska då ha en mer trafiksäker korsning med Ystadsvägen, en mindre brant backe mot centrum samt gång- och cykelstråk.

Efter vägbygget byggs ett flerfamiljshus med cirka 40 bostäder och lokaler i bottenvåningen. Lägenheterna ska bli större än gängse storlek i området, nämligen treor, fyror och femmor. I dag domineras området av ettor och tvåor enligt staden. I sommar beräknas husbygget starta.