Visionsbild. Fyra radhuslängor ska byggas på Sälls plåts gamla tomt. Foto: Illustration Stjärnhöken AB

Fyra radhuslängor byggs på industritomt

Fyra radhuslängor ska byggas nere vid vattnet i Mörtnäs, på Sälls plåts gamla tomt. Detta trots kritik från både grannar och kommunens egna tjänstemän.

  • Publicerad 09:16, 3 dec 2020

Fyra radhuslängor i två plan, med totalt 17 lägenheter, det är vad som ska byggas på en gammal industritomt nära vattnet i Mörtnäs. Rivningen av byggnaden från den tidigare markägaren, Sälls plåt, har redan börjat.

Fastigheten där de fyra längorna ska få plats är cirka 4 000 kvadratmeter stor.

Risk för föroreningar

Flera grannar som fått yttra sig säger att radhusen inte passar in i området, att det kommer bli för stort och för tätt på den här tomten. De är också tveksamma till om det kommer finnas tillräckligt med parkeringsplatser för alla när de nya Mörtnäsborna har flyttat in.

Kommunens miljökontor skriver att det kan finnas risk för föroreningar i marken eftersom det har varit ett plåtslageri. Därför måste en markundersökning med provtagning utföras för att avgöra om marken bör saneras, innan bygget drar igång.

Även tjänstemännen på planavdelningen tycker att bebyggelsen är för tät. Det är för många bostäder inritade på fastigheten och för lite yta för fri lek och rekreation, menar de.

"Kan inte säga nej"

Men det här håller inte ansvarig nämnd med om. Bygglovet beviljades därför i juni i år, på delegation av nämndens ordförande, med motiveringen är att det inte strider mot gällande detaljplan.

- När ett förslag på byggnation följer detaljplanen för området har vi svårt att säga nej, vi kan i princip inte säga nej. Hade vi sagt nej och det hade överklagats hade vi haft svårt att få rätt, säger Lars-Erik Alversjö, (M), ordförande i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden.

- Så, som jag ser det är det här enbart en fråga om utseende och jag har full förståelse för att man tycker att husen inte passar in, säger han.

Företaget som ska bygga radhusen måste kunna visa för kommunen att det inte finns några föroreningar i marken innan de får starta bygget. Adressen är Älggårdsvägen 6 och inflyttning är planerad till sommaren 2021.

Rivs. Sälls plåts gamla byggnader rivs för att ge plats åt bostäderna. Foto: Stjärnhöken AB

Visionsbild. Lägenheterna byggs i två plan. Foto: Illustration Stjärnhöken AB