1940. Det 125 meter långa ­fartyget Tunaholm byggdes 1938 och gick på linjen Sverige- Amerika-Mexico. Foto: Okänd fotograf/Sallstedts bildbyrå/Sjöhistoriska museet

Frihamnen doftade stora världen

New York, Rio eller Amsterdam – namnen på kvarteren runt Frihamnen bär på minnen från en tid när kaffe, bananer och Amerikaresenärer tog Gärdet lite närmare omvärlden.

  • Publicerad 10:48, 18 nov 2021

Det var som ett litet land i landet

Nyproducerade lägenheter med utsikt – i kvarteret New York.

Det låter som en våt marknadsföringsdröm, men faktum är att det varken är mäklare eller fastighetsutvecklare som ligger bakom den internationellt klingande adressen på Värtavägen, eller det exotiskt doftande kvartersnamnet Valparaiso där Stockholm stad nu ska anvisa mark.

1931 döptes 12 kvarter i närheten av Frihamnen efter internationella hamnstäder som London, Lübeck och Lissabon. Och precis som i dag var det Stockholms stads namnberedning som tog beslutet.

– Man tog inspiration från de fartyg som kom till Frihamnen och hade de här orterna som hemmahamn, säger Kristian Rosengren, lantmätare vid stadsbyggnadskontoret.

Omdaning. Industriområdena vid Frihamnen och Loudden ska precis som Södra Värtan bli bostadsområden med täta stadskvarter. Foto: Pekka Pääkkö

Kolonialvara. Lagring av kaffe i magasin XIX i Frihamnen, Foto: S Sjöstedt/Sjöhistoriska museet

Frihamnen öppnade 1919, och 1926 stod anläggningen klar. På den tiden var hamnen och sjöfarten mer närvarande, och satte på ett helt annat sätt än idag en prägel på området runt omkring, berättar Hans Lennart Olsson vid Sjöhistoriska museet.

– Frihamnen var en tullfri zon där fartyg kunde lasta om utan att betala tull. Det var som ett litet land i landet. Hit kom exotiska varor som gummi, kaffe och bananer.

Med tiden har mycket av sjöfarten flyttat allt längre bort. Och när den blir osynlig bleknar minnet, menar Hans Lennart Olsson.

Stolta över sjöfarten

– Förr var sjöfarten närvarande i stan. Gotlandsbåtarna gick från Norr Mälarstrand, från Stadsgården och Skeppsbron gick fartyg till och från Tyskland. Och Fotografiska museet var ett stort tullhus.

De senaste åren har det pratats mycket om vad man kan bevara nu när Frihamnen ska bli bostäder.

– I Stockholm har vi nog inte varit lika bra på detta som i en del andra städer, att vara stolta över sjöfarten och dess historia.

Frihamnen. Nya magasinsbyggnaderna sommaren 1926 Foto: Karl Wallberg/Sjöhistoriska museet

Rio, Rotterdam och Riga

1931 namngavs kvarteren New York, San Francisco, Oporto, Smyrna, Lissabon, London, Lübeck, Stettin, Genua, Amsterdam, Danzig och Rio.

Sedan dess har fler hamnstäder gett namn till kvarter i området, till exempel Antwerpen, Valparaiso, Neapel, Rotterdam, Riga och Hamburg.

Källa: Stockholms stads namnberedning

Visa merVisa mindre