Mariehällsskolan vill bygga ut med skolpaviljonger. Adolfsbergsskolan Foto: Mikael Andersson

Första undersökningen av Adolfbergsskolan klar

En första undersökning av eventuella förorenade ämnen vid Adolfsbergsskolan är gjord. Inom några veckor kommer man ta ställning om det behövs några åtgärder.

  • Publicerad 17:03, 19 okt 2020

För två år sedan flyttade Adolfsbergsskolan in i en gammal industrifastighet i Mariehäll. Fyra år tidigare hade länsstyrelsen inventerat fastigheten, och bedömde den som riskklass 3, vilket innebär måttlig risk för människors hälsa och miljön.

LÄS ÄVEN: Missade provtagningar – skola kan ligga på giftig mark

Men hade länsstyrelsen vetat om att fastigheten skulle användas som en skola, hade man gjort en annan bedömning.

– Med en känsligare markanvändning skulle naturligtvis en mer konservativ bedömning ha gjorts, sa Erik Blomqvist på länsstyrelsen i Stockholm till Mitt i Bromma för några veckor sedan.

Innan skolan flyttade in hade miljöförvaltningen nämligen inte gjort några ytterligare provtagningar på fastigheten, då skolan uppfördes på tillfälligt bygglov.

Besked om några veckor

Men när Stockholms stad blev uppmärksammade på att fastigheten riskklassats för några veckor sedan, anordnades ett möte med skolan. Enligt Terhi Bisander, rektor på Adolfsbergsskolan, tittade man tillsammans med miljöförvaltningen och fastighetsägarens representant på lokalerna.

– Man kommer inom några veckor ta ställning till om det behövs någon åtgärd eller inte. Man kunde konstatera att skolans lokaler var i gott skick och nyligen omgjorda, samt att det inte fanns något konkret att anmärka på i dagsläget, varken via lukt eller synintryck, skriver Terhi Bisander i ett mejl.