CYKELBRO? Låt den nya bron mellan Södermalmstorg och Gamla stan bli en ren cykelbro föreslår trafikplaneraren Krister Isaksson. Foto: Sacharias Källdén

Förslaget: Cykelbro mellan Söder och Gamla stan

Nu höjs röster för att göra om den planerade gång- och cykelbron vid Slussen till en ren cykelbro á la cykelslangen i Köpenhamn. Men Projekt Slussen verkar inte nappa på idén.

  • Publicerad 14:04, 19 okt 2020

Det är den kommande gång- och cykelbron mellan Södermalmstorg till Gamla stan som det handlar om. För fem år sedan beslutade exploateringsnämnden att bron, inklusive rampen från Stadsgården, skulle breddas och utformas bättre för att möta framtidens behov.

Nu har Slussenprojektet presenterat sin nya lösning, men trafikplaneraren och cyklistbloggaren Krister Isaksson, som kritiserat projektet tidigare, är inte imponerad. Det är dags att tänka om, menar han, innan det är försent.

– Det som är utmanade, och frustrerande, med infrastruktur är att man får en chans och sedan är det kört för decennier. Det här är landets största cykelknutpunkt och det är för många delar som inte kommer bli bra, säger han.

Så kastas trafiken om när guldbron öppnar

Hans förslag: Vig bron åt cyklister, precis som tåg- eller biltrafiken har sina egna broar i närområdet.  Då skulle det bli ”en mindre interaktion att hantera i vad som kommer vara en väldigt besvärlig situation”, enligt honom och förslaget får stöd från bland andra Cyklistbloggen.

Krister Isaksson betonar också att det enligt stadens egna prognoser kommer att vara 19 000 cyklister som använder bron varje dag år 2030, kontra 1 000 fotgängare och att nuvarande lösningen inte är bra för gående heller.

– Det finns alternativ för gående, som de går idag ungefär, plus att då kommer de slippa cykeltrafiken. Det blir en bättre funktion även för gående. Allt handlar om prioriteringar, avvägningar och kompromisser, säger han och menar att projektet inte kan ha gjort några trafiksimuleringar kring lösningen, "då skulle de ha sett att det inte kommer fungera".

Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Projekt Slussen, uppger däremot att utredningar och trafikflödesanalys har gjorts och att den här lösningen är den bästa som går att göra "givet förutsättningarna". Rampens lutning går inte att göra något åt på grund av krav på segelfrihöjd från sjöfarten.

Enligt projektet kommer det vara ”tillräckligt många” som vill gå på sträckan för att motivera att det ska vara gångbanor.

– De kommer gå där även om det enbart är en cykelbro och då är det bästa att göra det säkert, säger Eva Rosman.

Så att försöka hindra eller leda om gående från bron är inget alternativ, för att skapa mer utrymme åt det stora flödet av cyklister ni själva räknat på?

– Gående kan alltid lätt ta sig förbi hinder som byggs upp. Det skulle vara vakter då... Men vi ser redan idag vid Slussplan att det går folk i cykelkörfältet. Eftersom de ändå kommer gå där måste vi göra det säkert. Det blir mer trafikfarligt om vi inte gjorde utrymme för gående. 

Är en cykelbro helt uteslutet?

– Vi bygger en bro. Den kommer ha markerade körfält så rent fysiskt är det möjligt. Hur man väljer att göra i framtiden kan inte vi säga något om men den kommer inte vara det inledningsvis.

Bron ska vara klar senast 2025, då hela projektet ska vara färdigt, enligt Rosman.

NYA SLUSSEN. Här är en övergripande bild av nya Slussen, med den nya gång- och cykelbron med rampen, högst upp till vänster. Foto: Illustration/White Arkitekter

Nya bron

En gång och cykelbro ska förbinda Södermalmstorg och Gamla stan.

Enligt nya förslaget breddas bron från 7,5 meter till 8,5 meter. Gångbanan blir 3 meter bred i stället för 2,5 meter. 

Rampens lutning, från Stadsgården, minskas från tio till åtta procent, men kommer fortsatt vara 7,5 meter bred. Lutningen är lite mindre än Götgatsbacken enligt Projekt Slussen.

Utformningen av mötet mellan rampen och bron görs om, mer likt en t-korsning.

Visa merVisa mindre