Så här glest kan det bli på perrongen även efter pandemin, om man ska tro SL:s prognoser. Foto: Mikael Andersson

Förslaget: Billigare SL-kort på udda tider

Färre reser med SL. Ett sätt att charma tillbaka resenärerna kan vara olika priser beroende på vilken tid du åker, menar Socialdemokraterna. Det är redan på gång kontrar Moderaterna.

  • Publicerad 05:10, 30 apr 2021

Vi kommer att resa mindre med SL i framtiden. Den analysen verkar ha gått hem på båda sidor av de politiska blocken. På grund av bättre möjligheter att jobba hemma sjunker även efterfrågan på dagens månadskort och ovanligt dyra enkelbiljetter menar Socialdemokraterna.

– Vi måste vinna tillbaka de resenärer som vi redan innan pandemin förlorat för att de väljer bilen. Nya typer av biljetter som är bättre anpassade till den efterfrågan som finns nu är nyckeln, säger Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd.

Billigare mitt på dagen

Socialdemokraterna vill bland annat titta på reducerade priser de tider på dygnet då inte lika många reser, för trängseln är också en anledning till att fler väljer bort buss och tåg. Bland annat har man sneglat på hur man gör i Skåne där en nytt periodkort kan användas tio valfria dagar i månaden. Det skulle passa bättre för de resenärer som kanske jobbar hemma ett par tre dagar varje vecka.

– Vi är alla överens om att nya biljetter behövs. Men det är mycket snack och lite verkstad från den moderatledda majoriteten. Vi vill se över hela biljettsystemet och nya biljetter måste gå att köpa så fort restriktionerna släpper, så att vi är med i matchen mot bilåkandet. Tajmingen är allt.

Översyn är redan på gång enligt M

Moderaterna menar att de idéer som S nu presenterar redan ingår i det uppdrag man gett trafikförvaltningen.

– Jag ser det alltid som positivt att fler partier ansluter sig till vad vi redan initierat. Vi planerar också inom kort att presentera nästa steg i arbetet och hoppas givetvis på samma stöd då och framöver. Det är alltid välkommet med breddat stöd och bred uppslutning för vår politik, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL. 

Nytt SL-kort införs i höst

"Vi politiker måste ta ansvar för linjeförändringar"