PLATTOR - INTA PLATTAN. Genom att däcka över Sergels torg skapar man två nivåer av Sergels torg, enligt ett förslag från Sverigedemokraterna i Stockholm. Foto: SD Stockholm stad

Förslag från SD: Däcka över Sergels torg

Sverigedemokraterna i Stockholm vill att Sergels torg ska däckas över. ”Man kan säga att det blir två Sergels torg. Ett med tak, med ett nytt stadstorg ovanpå”.

  • Publicerad 04:50, 26 feb 2021

Sverigedemokraterna vill att Sergels torg ska utvecklas. Tanken är att däcka över dagens befintliga ”Plattan” och skapa ett nytt stadstorg på gatunivå, på själva ”locket”.

– Dagens torgyta används i dag bara som en logistikyta för att ta sig från punkt a till punkt b. Vi vill lyfta upp torget till gatunivå, göra platsen mer publik och få tillbaka folklivet på Klarabergsgatan, säger Peter Wallmark (SD), gruppledare

Plattan x 2

Enligt förslaget skapar man på det här sättet två Sergels torg, ovanpå varandra.
Dels ett nytt torg på gatunivå. Dels en utveckling av dagens befintliga torg.

– På torget under taket kan vi skapa en mindre offentlig plats, och sedan en yta som kan användas som kulturscen av något slag. Varför inte en musikscen. Stockholm behöver flera sådana scener och den här platsen är perfekt för konserter och dylikt, eftersom det inte finns några grannar som kan bli störda, säger Peter Wallmark.

Och ovanpå, på locket, där blir det ett torg?

– Ja. Skulle vi få upp torget på gatunivå skulle vi skapa en stadspark eller torg i solljus.

SD har lagt en motion i kommunfullmäktige, men förslaget har på grund av coronapandemin ännu inte hanterats. Sverigedemokraterna har sedan tidigare intresserat sig för just överdäckningar. Tidigare har man föreslagit att man skulle bygga en stadspark över Centralbron.

Förslaget: Bygg stadspark över Centralbron

Minskad kriminalitet

Exakt vad det kostar att däcka över Plattan har de inte räknat på.

– Nej, men kostnaderna för att renovera dagens torg ska vi ta ställning till i exploateringsnämnden inom kort. Och det rör sig om stora kostnader att renovera Sergels torg. Om vi i stället gör på det här sättet kan vi utveckla Sergels torg, utan att tillföra några stora kostnader, säger Peter Wallmark.

Han fortsätter:

– Jag tror att en stor del av kriminaliteten och droghandeln skulle försvinna om platsen blir mer publik. Vi måste göra ett omtag på platsen. Och ett nytt Sergels torg skulle verkligen förbättra stadsmiljön.

Vad kan du om Stockholms gamla torg?