Kända byggnader i Bro centrum formade i Lego, men vad ska vara framför på ett kommande torg? Kommunen bjuder in till workshop på Brohuset. Foto: Niklas Loman / Bremlerbrick (Illustration)

Forma framtidens Bro torg i Lego

Den 9-10 januari 2022 kan du vara med och utforska hur framtidens Bro torg kan komma att se ut. Då bjuder kommunen in till en workshop där barn och vuxna ska bygga Lego tillsammans.

  • Publicerad 13:06, 4 jan 2022

Kommunens projekt Omdaning Bro pågår för fullt. Tanken är att detta ska förändra Bro både fysiskt och socialt fram till och med 2030.

En viktig del är invånarnas åsikter, idéer och tankar. Dessa försöker Upplands-Bro fånga in genom att föra dialoger. Nu bjuder kommunen in alla Brobor, både barn och vuxna, att tillsammans bygga Lego och diskutera hur framtidens Bro torg kan komma att se ut.

Utifrån frågeställningen: ”Hur skulle torget i Bro kunna se ut i framtiden?” välkomnas alla intresserade till verkstan inne på Brohuset söndagen den 9 januari 2022 klockan 11-16, samt på måndagen den 10 januari klockan 13-19. Ingen föranmälan krävs.

På plats finns gott om Lego, kommunens representanter, arkitekter och Lego-experter.

”Möjlighet tänka fritt”

– Detta är en möjlighet att tänka fritt kring utvecklingen av torget och tillsammans diskutera hur centrum upplevs och borde upplevas i framtiden. Med Lego som verktyg kan vi även visualisera våra tankar, säger Malin Rülf, kulturproducent på Upplands-Bro kommun och delprojektledare inom Omdaning Bro.

Hur torget ska utvecklas i framtiden är en prioriterad fråga inom omdaningen av Bro. Nu har du chans att inom lekfulla ramar vara med och utforska hur torget kan komma att formas under projekttidens gång.

– Fler byggnader med plats för butiker och verksamheter? Lekplatser, fontäner eller en rymdstation? Det fina med LEGO är att vi kan testa alla möjliga och omöjliga idéer. Men vi har också med arkitekter som kan omsätta idéer i konkreta förslag, säger Malin Rülf.

Upplands-Bro varnar för lustgas

"Rapporter kommer in från alla kommundelar" Under fredagen den 30 september gick kommunen ut och varnade för användningen av lustgas bland Upplands-Bros yngre invånare.fredag 30/9 17:33