För första gången nås målet med 10 000 markanvisningar på ett år. Foto: Mostphotos

För första gången: Stockholm lyckas nå viktigt bostadsmål

När 2021 summeras kommer 10 000 bostäder ha markanvisats i Stockholm. ”Vi är glada och stolta över att äntligen nå målet”, säger exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M)

  • Publicerad 15:00, 16 okt 2021

Sedan 2019 har Stockholm haft som mål att lyckas markanvisa 10 000 bostäder per år. Detta för att nå målet om totalt 140 000 bostäder till 2030. En markanvisning innebär att en byggherre får en option att förhandla med staden om att bygga bostäder på ett markområde som staden äger.

Men varken 2019 eller 2020 nåddes målet, då slutade det på cirka 8 800 markanvisningar. Även i år såg det länge mörkt ut då totalsumman till och med augusti låg på knappt 2000 bostäder. Men nu står det klart att exploateringsnämnden kommer nå hela vägen.

– Vi är glada och stolta. Under 2019 och 2020 har vi jobbat på bra, men inte nått ända fram. Men nu kommer vi äntligen lyckas nå målet med 10 000 markanvisningar under året, säger Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden.

Hälften av alla markanvisningar ska vara hyresrätter.

– Det målet når vi också, vilket självklart känns bra. Det här betyder att 5000 hyresrätter tillförs på marknaden varje år, säger Johan Nilsson.

Hur går det med det långsiktiga målet att bygga 140 000 bostäder till 2030?

– Det är ett tufft mål, men det är fortfarande vår målsättning att vi ska klara av det.

Johan Nilsson, moderat och ordförande i exploateringsnämnden. Foto: Christian Lärk

Bostadsbyggandet i siffror

Av den totala bostadsproduktionen i Stockholms stad sker cirka 70 procent på stadens mark.

Markanvisningarna ska för år 2021 uppgå till 10 000 bostäder, varav hälften ska vara hyresrätter.

Det långsiktiga målet är att minst 70 000 bostäder byggs fram till 2025, och 140 000 till 2030.

Enligt Stockholm Stad har drygt 45 000 bostäder hittills påbörjats. För att en bostad ska räknas som påbörjad i stadens statistik ska byggnadens bottenplatta ha gjutits.

Visa merVisa mindre